„Śliwkowy Konkurs Kulinarny” organizowany jest po raz siódmy przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”. Jego celem jest promocja obszaru Stowarzyszenia poprzez wyłonienie najciekawszych potraw z wykorzystaniem śliwek świeżych, suszonych, mrożonych itp., a także zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności tradycji kulinarnych.

Konkurs adresowany jest do osób zamieszkujących obszar Śliwkowego Szlaku tj. z gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą według ustalonych terminów (Harmonogram- zamieszony poniżej) osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz mailowej – biuro@nasliwkowymszlaku.pl

Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce od lipca do września podczas lokalnych imprez plenerowych na obszarze wszystkich gmin należących do Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.nasliwkowymszlaku.pl, w biurze Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” (tel. 14  6844549) oraz w załączonych poniżej materiałach. 

Zapraszamy do udziału! 

 

PLAKAT – ŚLIWKOWY KONKURS KULINARNY 2017

REGULAMIN ŚLIWKOWEGO KONKURSU KULINARNEGO 2017

KARTA ZGŁOSZENIA – ŚLIWKOWY KONKURS KULINARNY 2017

HARMONOGRAM – ŚLIWKOWY KONKURS KULINARNY 2017

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content