Stowarzyszenie „Na  Śliwkowym Szlaku” zaprasza placówki oświatowe publiczne i niepubliczne (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) z terenu Śliwkowego Szlaku (gminy: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna) do udziału w konkursie „Śliwkowe Szkoły”.

Celem projektu jest wzrost zaangażowania mieszkańców w podejmowane przez LGD działania, w tym partnerskie projekty współpracy lokalnej oraz zwiększenie wiedzy o funduszach unijnych, PROW 2014-2020 oraz Stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku”. Prosimy o zgłaszanie propozycji przedsięwzięć (realizowanych w okresie wrzesień – listopad 2017 r.), w których elementem dominującym będą tematy związane z obszarem Śliwkowego Szlaku, produktami lokalnymi oraz funduszami unijnymi np.: (konkursy kulinarne, konkursy wiedzy, przedstawienia, publikacje i inne).

Zgłoszenia do projektu należy dostarczyć do  biura Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (32-861 Iwkowa 468) lub mailowo: biuro@nasliwkowymszlaku.pl do 31 maja 2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do biura).

Więcej informacji w Regulaminie konkursu oraz w biurze Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”: tel. 14 68 44 549, 661 242 363, e- mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU „ŚLIWKOWE SZKOŁY” 2017

KARTA ZGŁOSZENIA – „ŚLIWKOWE SZKOŁY” 2017

 

szkoly 2017 GDK Lipnica Murowana

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content