Dzięki dofinansowaniu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na realizację projektu pn. „Motywacja, inspiracja, pasja” klub młodzieżowy – siłownia w Rajbrocie został doposażony w sprzęt sportowy – bieżnię oraz dwa rowerki stacjonarne.

Będzie tam również prowadzony program profilaktyczny „Wybieram zdrowie”. Kwota otrzymanego dofinansowania to 5538,00 zł. Zapraszamy do korzystania z nowych urządzeń!

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content