Stowarzyszenie „Na  Śliwkowym Szlaku” zaprasza placówki oświatowe publiczne i niepubliczne (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie) z terenu Śliwkowego Szlaku (gminy: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna) do udziału w projekcie „Śliwkowe Szkoły”.

Celem projektu jest wzrost zaangażowania mieszkańców w podejmowane przez LGD działania, w tym partnerskie projekty współpracy lokalnej oraz zwiększenie wiedzy o funduszach unijnych, PROW 2014-2020 oraz Stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku”. Prosimy o zgłaszanie propozycji przedsięwzięć (realizowanych w okresie wrzesień – listopad 2016), w których elementem dominującym będą tematy związane z obszarem Śliwkowego Szlaku, produktami lokalnymi oraz funduszami unijnymi np.: (konkursy kulinarne, konkursy wiedzy, przedstawienia, publikacje i inne). Zgłoszone do dofinansowania przedsięwzięcie musi być odrębnym wydarzeniem w stosunku do wcześniej realizowanych działań przez daną placówkę oświatową .

Zgłoszenia do projektu należy dostarczyć do  biura Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (32-861 Iwkowa 468) lub mailowo: biuro@nasliwkowymszlaku.pl do 9 września 2016 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do biura).

Propozycje przedsięwzięć będą rozpatrywane pod kątem zbieżności z działalnością Stowarzyszenia, zasięgu oddziaływania na społeczeństwo oraz stopnia zaangażowania lokalnej społeczności (uczniów, rodziców, nauczycieli, wolontariuszy oraz przedstawicieli grup defaworyzowanych). Wyboru przedsięwzięć na podstawie złożonych ofert dokona komisja powołana przez Zarząd Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o konsultowanie pomysłów z biurem Stowarzyszenia: Katarzyna Jasnos, tel. 14 68 44 549, 603 309 116, biuro@nasliwkowymszlaku.pl

 

PLAKAT – WERSJA PDF

KARTA ZGŁOSZENIA – ŚLIWKOWE SZKOŁY

sliwkowe szkoly plakat1 GDK Lipnica Murowana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loga sliwka GDK Lipnica Murowana

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content