Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej wraz ze Świetlicą Wiejską w Lipnicy Górnej byli organizatorami konkursu plastycznego „35 lat z lipnickimi grupami kolędniczymi”. Przedsięwzięcie spotkało się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży. W czasie pierwszego dnia 35. Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych o „Lipnicką Gwiazdę” miało miejsce ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom.

 

 

 

 

Komisja artystyczna w składzie:

– Agnieszka Żołna-Zdunek – dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej

– Olga Kowalczyk – instruktor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej

– Dorota Wnęk – instruktor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej

wybrała najładniejsze ich zdaniem prace i wyłoniła spośród 109 nadesłanych rysunków zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

KATEGORIA PRZEDSZKOLE

 

3 RÓWNORZĘDNE I MIEJSCA

Justyna Duśko  (Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej)

Jan Krawczyk (Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie)

Gabriela Wilczek (Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie)

 

3 RÓWNORZĘDNE II MIEJSCA

Natalia Bieniek (Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie)

Aleksandra Wnęk (Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej)

Anna Szewczyk (Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej)

 

4 RÓWNORZĘDNE III MIEJSCA

Antoni Machał (Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej)

Kacper Zelek (Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej)

Filip Kwieciński (Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie)

Igor Plewa (Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie)

 

4 RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA

Julia Krzyszkowska (Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej)

Adrian Domas (Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie)

Julia Paprota (Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej)

Magdalena Marzec (Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej)

 

KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III

 

2 RÓWNORZĘDNE I MIEJSCA

Emilia Rogowska (Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej)

Jagoda Gajec (Zespół Szkół w Rajbrocie)

 

3 RÓWNORZĘDNE II MIEJSCA

Dominika Wójtowicz (Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej)

Szymon Drąg (Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej)

Julia Matląg (Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej)

 

3 RÓWNORZĘDNE III MIEJSCA

Kacper Jodłowski (Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej)

Wiktoria Okrasińska (Zespół Szkół w Rajbrocie)

Małgorzata Zdun (Świetlica Wiejska w Borównej)

 

2 RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA

Mateusz Paszkowski (Zespół Szkół w Rajbrocie)

Weronika Zdun (Świetlica Wiejska w Borównej)

 

KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI

 

2 RÓWNORZĘDNE I MIEJSCA

Maria Milas (Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej)

Maciej Maciejowski (Zespół Szkół w Rajbrocie)

 

2 RÓWNORZEDNE II MIEJSCA

Oliwia Żołna (Zespół Szkół w Rajbrocie)

Filip Chełmecki (Zespół Szkół w Rajbrocie)

 

3 RÓWNORZĘDNE III MIEJSCA

Grzegorz Trojan (Zespół Szkół w Rajbrocie)

Weronika Fitrzyk (Zespół Szkół w Rajbrocie)

Martyna Fitrzyk (Zespół Szkół w Rajbrocie)

 

WYRÓŻNIENIE

Maciej Bukowiec (Świetlica Wiejska w Lipnicy Górnej)

 

KATEGORIA GIMNAZJUM KLASY I-III

 

I MIEJSCE

Mateusz Leszczyński (Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej)

 

II MIEJSCE

Agnieszka Kopeć (Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej)

 

2 RÓWNORZĘDNE III MIEJSCA

Klaudia Bukowiec (Świetlica Wiejska w Lipnicy Górnej)

Faustyna Sysło (Świetlica Wiejska w Lipnicy Górnej)

 

Wszystkim laureatom gratulujemy osiągnięć. Dzieci i młodzież gorąco zachęcamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej. 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content