Romantyzm – trwał zaledwie 45 lat, a zdawać by się mogło, że swoim dorobkiem objął całe tysiąclecie. I choć za jego początek uważa się  rok 1822 czyli rok ukazania się „Ballad i romansów” Mickiewicza, to nieoficjalnie w 1818 roku zapoczątkował go, bliski naszym sercom i naszej gminie, Kazimierz Brodziński i jego dzieło „O klasyczności i romantyczności”. 

W niedzielę 30 października 2022 r. w Gminnym Domu Kultury miał miejsce WIECZÓR POETYCKI, który rozpoczęliśmy pięknym wierszem:

Oto znów jestem, tej ziemi syn wierny

Ród mój z tej małej ojczyzny się bierze.

Moja Lipnico w pejzażu jesiennym

Bądź choć pamięcią z Brodzińskim Kaźmierzem.

Byłaś w mym sercu, w poetyckich strofach

Echem dzieciństwa, cudnego pogórza.

Jak cię, rodzinne wsi moja nie kochać?

Ja twój poeta, krajanin i sługa.

Wracam po wieku co śmignął nad krajem

Ludu los zmienił na całej dziedzinie.

Bóg mi zezwolił i wiersz znów się staje

Rymem i rytmem w lipnickiej krainie.

Zatem bywajcie z Lipnicy krajanie.

Niech się poezji historia nam przędzie.

Słychać Jankiela na cymbałach granie …

Duch Kazimierza tu z wami jest wszędzie.

Tuż po recytacji Borysa Plewy, na wibrafonie i werblach koncert Jankiela wykonali Samuel Dekert i Jakub Skórka.

Wszystkich przybyłych na uroczystość powitała Dyrektor GDK – Pani Agnieszka Żołna-Zdunek, by już za moment oddać głos 19 laureatom XI Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Słowem malowane” im. Kazimierza Brodzińskiego pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana, którego pokłosiem był właśnie Wieczór Poetycki. Zanim jednak poznaliśmy oficjalne wyniki, a laureaci otrzymali dyplomy i nagrody zgromadzona publiczność wzięła udział w wyjątkowej zabawie-niespodziance, którą był quiz na platformie kahoot! dotyczący właśnie epoki romantyzmu. Publiczność korzystając ze swoich telefonów komórkowych ochoczo włączyła się w udzielanie odpowiedzi. Poza ich trafnością w zabawie liczył się także czas ich udzielania. Po 12 pytaniach poznaliśmy trójkę najlepszych i w ich ręce powędrowały nagrody. W quizie mogliśmy uczestniczyć pojedynczo, w parach czy całymi rodzinami. Po niezwykle emocjonujących rozgrywkach wszyscy goście zostali poczęstowani naszym wspaniałym produktem tradycyjnym z Małopolski czyli herbatą lipową „Lipnicą Lipiną”.

Nadszedł wreszcie czas, by poznać oficjalne wyniki Konkursu Recytatorskiego, na które w napięciu oczekiwali zwłaszcza laureaci! Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się łącznie 60 uczestników: 15 w kategorii Szkoła Podstawowa klasy I-III, 31 w kategorii Szkoła Podstawowa klasy IV-VI, 14 w kategorii Szkoła Podstawowa klasy VII –VIII. Prezentacje oceniała komisja artystyczna w składzie:

– Renata Kurek – emerytowany nauczyciel wychowania przedszkolnego, inicjatorka Powiatowego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego

– Bernadetta Macheta – instruktor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni

– Natalia Krzak – instruktor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej

która po obejrzeniu wszystkich występów postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III

DWA RÓWNORZĘDNE I MIEJSCA:

Barbara Kanownik z Rajbrotu

Jan Krawczyk z Rajbrotu

II MIEJSCE:

Fabian Trojan z Rajbrotu

III MIEJSCE:

Szymon Rzepka z Lipnicy Górnej

KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI

DWA RÓWNORZĘDNE I MIEJSCA:

Blanka Paciorek z Rajbrotu

Krzysztof Krawczyk z Rajbrotu

TRZY RÓWNORZĘDNE II MIEJSCA:

Julia Krzyszkowska z Lipnicy Dolnej

Patrycja Barzycka z Lipnicy Murowanej

Michał Cholewa z Rajbrotu

DWA RÓWNORZĘDNE III MIEJSCA:

Hanna Gunia z Lipnicy Murowanej

Bartłomiej Bereta z Lipnicy Dolnej

DWA RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA:

Aleksandra Malaga z Lipnicy Murowanej

Jakub Radzięta z Rajbrotu

KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII-VIII

GRAND PRIX

Borys Plewa z Lipnicy Murowanej

I MIEJSCE:

Norbert Paciorek z Rajbrotu

II MIEJSCE:

Katarzyna Kanownik z Rajbrotu

III MIEJSCE:

Samuel Dekert z Rajbrotu

DWA RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA:

Karol Heród z Lipnicy Murowanej

Szymon Jaworski z Lipnicy Górnej

W trakcie przesłuchań Komisja Konkursowa zwróciła uwagę na recytację Samuela Dekerta i doceniła niezwykle emocjonalną, kreatywną i pełną ekspresji interpretację utworu, a także sceniczną autentyczność uczestnika. Na uwagę zasługuje też fakt, że był to najdłuższy recytowany z pamięci tekst. Komisja tym samym postanowiła przyznać uczestnikowi – Samuelowi Dekertowi dodatkowe wyróżnienie.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez: Wójta Gminy Lipnica Murowana Tomasza Gromalę, Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipnicy Murowanej.

Po przemówieniu Wójta Gminy Lipnica Murowana – Pana Tomasza Gromali oraz Dyrektor GDK, wśród wszystkich zebranych odbyło się jeszcze losowanie nagród niespodzianek ufundowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipnicy Murowanej. Romantyczne, czerwone jabłka, którymi na powitanie częstowaliśmy przybyłych wielu z nich przyniosły szczęście. Na każdym bowiem listeczku znajdował się numerek. Po wylosowaniu z magicznej kuli, osoby do których uśmiechnął się los do domu zabrały pamiątkowe upominki.

GALERIA FOTOGRAFII – GMINNY DOM KULTURY

GALERIA FOTOGRAFII – PAWEŁ HERÓD

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content