31 grudnia 2012 r. Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej zakończy realizację projektu pn. „Nowoczesna scena edukacji kulturalnej” na który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu zakupiono już mobilną scenę  plenerową oraz 200 krzeseł do sal widowiskowych w Lipnicy Murowanej i Rajbrocie. Obecnie trwa jeszcze remont sceny w sali widowiskowej GDK na której zamontowane zostanie w ramach w/w projektu nowe okotarowanie. Wartość całego przedsięwzięcia to około 190 tysięcy złotych.

 logo mkidn GDK Lipnica Murowana

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content