Kółko Rolnicze w Lipnicy Dolnej otrzymało wsparcie finansowe z Powiatu Bocheńskiego na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przy lipnickim stole – międzypokoleniowe warsztaty kulinarne”.

Zadanie składać się będzie z kilku wydarzeń kulturalnych skupionych wokół regionalnych tradycji kulinarnych. Przeprowadzone zostaną kulinarne warsztaty teoretyczne i praktyczne, wykłady z dietetyki i żywienia człowieka, wydana zostanie broszura z przepisami tradycyjnych potraw regionalnych oraz zorganizowane zostanie stoisko promocyjne – Lipnicki Kiermasz Smaku z regionalnym poczęstunkiem. 

Główne działania polegać będą na poznaniu przez dzieci i młodzież tradycyjnych przepisów i potraw kulinarnych związanych z regionem. W tym celu grupa Aktywnych Kucharzy odwiedzi biblioteki oraz przeprowadzi rozmowy ze starszym pokoleniem w celu zdobycia dawnych (dzisiaj już rzadko wykorzystywanych) przepisów. O lipnickich tradycjach kulinarnych najmłodsi uczestnicy projektu dowiedzą się także podczas spotkań warsztatowych z Kołem Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Dolnej, gdzie wspólnie wybiorą potrawy i dania, które razem będą przyrządzać. Poznają zasady smażenia, pieczenia i gotowania oraz urządzenia gastronomiczne, które do tego służą.

Dzieci oprócz gotowania i pieczenia poznają tajniki dekorowania stołu oraz zasady zachowywania się przy stole. Dla dorosłej społeczności gminnej przeprowadzone zostaną spotkania z dietetykiem oraz na temat zasad zdrowego żywienia. Będzie to doskonały czas do pogłębienia integracji międzypokoleniowej, podtrzymania tradycji lokalnej oraz nawiązania kontaktów międzyludzkich. 

Finał projektu zaplanowany został na dzień Gminnych Dożynek, podczas których uczestnicy projektu zorganizują Lipnicki Kiermasz Smaku podczas, którego zaprezentują zdobytą wiedzę i umiejętności. Odbędzie się degustacja potraw regionalnych, wystawa lokalnej twórczości rękodzielniczej oraz promocja broszury z regionalnymi przepisami.

Zapraszamy dzieci z Lipnicy Dolnej na kulinarną dwutygodniową przygodę. Warsztaty odbywać się będą w okresie od 3 lipca do 14 lipca 2017 r. Zapisy na świetlicy wiejskiej w Lipnicy Dolnej od 26 czerwca 2017 r. Ilość osób ograniczona 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Bocheńskiego.

PB logo GDK Lipnica Murowana

dolna zm GDK Lipnica Murowana

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content