Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej został zakwalifikowany i otrzymał dofinansowanie do zorganizowania półkolonii letnich na Świetlicy wiejskiej w Rajbrocie w ramach akcji ogłoszonej przez  organizatora półkolonii – Związku Młodzieży Wiejskiej w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest wymóg aby co najmniej jedno z rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka było ubezpieczone w KRUS-ie bądź pobierało emeryturę albo rentę. Półkolonie zorganizowane zostaną w terminie od 17 do  28 sierpnia dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

Koszt dwutygodniowych wakacji wynosi 50 zł od dziecka. W ramach półkolonii przewidziane są zajęcia świetlicowe, wycieczki i liczne atrakcje, a także zagwarantowane dwa posiłki w tym obiad. Każde dziecko otrzyma też wyprawkę szkolną.

Zapisy będą przyjmowane w dniu 10 sierpnia tj. poniedziałek w  Świetlicy wiejskiej w Rajbrocie. Ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje można uzyskać na Świetlicy wiejskiej w Rajbrocie. Zachęcamy do udziału.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content