Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej tradycyjnie przed Niedziela Palmową organizuje dla wszystkich chętnych warsztaty regionalne „Lipnicka palma w tradycji i kulturze”. To jeden z elementów projektu „Wiklinowe tradycje” – 55 Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Dziedzictwo kulturowe – kultura ludowa”.

Pierwsze  w tym roku zajęcia miały miejsce 6 marca 2013 r. Uczestniczyli w nich nauczyciele z Zespołu Szkół w Królówce oraz zaproszeni przez nich goście z zagranicy – Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Łotwy.  14 marca 2013 roku odbyły się drugie warsztaty , w których uczestniczyły 34 osoby z terenu gmin Żegocina, Czchów, Bochnia, Nowy Wiśnicz, Szczurowa oraz Drwinia.

Program warsztatów podzielony był na bloki tematyczne:

-Tradycja palmy wielkanocnej – wprowadzenie do tematu warsztatów, symbolika palmy oraz elementów ją budujących w opracowaniu pani Bernadetty Błoniarz – etnologa z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu.

-Józef Piotrowski – inicjator lipnickiego Konkursu Palm –  przybliżenie postaci przez córkę – panią Anielę Gromala, plastyka, pracownika Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.

-Konkurs Palm w Lipnicy Murowanej 55 lat temu oraz współcześnie –  projekcja filmu archiwalnego      z Niedzieli Palmowej z 1958 roku oraz  filmu z Konkursu Palm  w 2010 roku.

-Symbol Niedzieli Palmowej–  pokaz i warsztaty wykonywania lipnickiej palmy przeprowadzone przez pana Zbigniewa Urbańskiego – wykonawcy najwyższej lipnickiej palmy mierzącej 36 metrów i 4 centymetry.

-Strojenie palmy – pokaz i warsztaty wykonywania kwiatów i strojenia palm przeprowadzone przez instruktorów z Gminnego Domu Kultury.

Po trwających 3 godziny warsztatach zadowoleni uczestnicy z samodzielnie wykonanymi oraz przyozdobionymi palmami wyruszyli w drogę powrotną do domu.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content