„Kultura – to co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko czego się nauczyłeś”     Selma Lagerlöf

17 listopada 2012 roku w Rajbrockim Domu Kultury odbyło się „Podsumowanie roku kulturalnego 2012”. Coroczne spotkanie jest okazją do zaprezentowania działalności oraz inicjatyw podejmowanych przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej. W tym roku  przedsięwzięcie to było połączone z jubileuszem 25-lecia zespołu „Raj”.

W podsumowaniu udział wzięli: wójt Gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala, przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana – Józef Radzięta, radni Rady Gminy, radny powiatowy – Jarosław Marzec, sekretarz Gminy – Danuta Musiał, prezes Podgórskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego – Stanisław Paprota, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu Gminy, sołtysi, komendanci oraz prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie mogło zabraknąć członków lokalnych grup i zespołów: „Raj” z Rajbrotu, „Górzanie” z Lipnicy Górnej, „Kasztany” z Lipnicy Dolnej, grup obrzędowych z Lipnicy Murowanej, Borównej, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Dolnej i Lipnicy Górnej oraz Orkiestr Dętych z Rajbrotu i Lipnicy Dolnej.

Po prezentacji przedstawiającej działalność kulturalną w 2012 roku dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej – Agnieszka Żołna-Zdunek na ręce gości oraz przedstawicieli grup i zespołów złożyła serdeczne podziękowania za zaangażowanie w rozwój kultury na Ziemi Lipnickiej.

W dalszej części spotkania oczy przybyłych zostały zwrócone na jubilatów – zespół „Raj”. Panie oraz panowie przyjęli życzenia z okazji 25-lecia swojej działalności oraz podziękowania za kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów od: wójta Gminy oraz przewodniczącego Rady Gminy Lipnica Murowana, dyrekcji oraz pracowników Gminnego Domu Kultury, członków zespołów i jednostek organizacyjnych oraz przybyłych gości. Szczególne podziękowania skierowane były w stronę pani Marii Fitrzyk – wieloletniej członkini i przewodniczącej zespołu, autorki tekstów piosenek i wierszy prezentowanych przez grupę. Nie zabrakło „Sto lat” oraz tortu dla jubilatów. Zespół „Raj” w dniu swojego święta przygotował dla wszystkich specjalny program artystyczny.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content