Gminno-Parafialny Konkurs Plastyczno-Literacki odbywał się pod honorowym Patronatem:

Wójta Gminy Lipnica Murowana Tomasza Gromali,

Księdza Proboszcza Mariusza Jachymczaka,

Siostry Przełożonej Centrum Warszawskiego Anny Renkiewicz.

W KONKURSIE PLASTYCZNO – LITERACKIM WZIĘŁO UDZIAŁ 144 uczestników z Gminy Lipnica Murowana. Celem konkursu było: zachęcenie do poznania życia św. Urszuli oraz jej pracy i działań, kształtowanie wśród dzieci postawy patriotyzmu lokalnego, promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dzieci.

W KONKURSIE PLASTYCZNYM WZIĘŁO UDZIAŁ 119 UCZESTNIKÓW /z Przedszkola i Szkoły Podstawowej kl. I – III/


KOMISJA W SKŁADZIE:

– S. Przełożona Beata Małeczek  uSJK  –  katechetka,

– P. Katarzyna Bazarnik   –  plastyk, nauczyciel przedmiotów artystycznych,

– P. Joanna Zych  – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog specjalny,

– P. Edyta Paprota  –  nauczyciel wychowania przedszkolnego.


Komisja podejmując się niezwykle trudnego zadania – biorąc pod uwagę: pomysłowość, temat, stopień trudności,staranność wykonania pracy, a przede wszystkim samodzielność i zgodność z tematem wyróżniła następujące prace:

GRAND PRIX

LAURA DANIEC


I MIEJSCE

PATRYK SZCZUREK


II MIEJSCE

LENA DANIEC

JULIA KRYSTYNKA PAŁKA

III MIEJSCE

AMELIA WNĘK

ALEKSANDRA GROMALA

JADWIGA ZBYROWSKA

WYRÓŻNIENIA

NIKOLA JANCZYK

ADRIANNA WNĘK

LENA PIETRZYK

MARLENA ZAGATA

I MIEJSCE

MARIA LESZCZYŃSKA 

II MIEJSCE

WIKTOR ŁAPA 

III MIEJSCE

AMELIA RĘBILAS 

MILENA MECH    

WYRÓŻNIENIA

JULITA KLESZCZ 

NINA  WIECIECH 

ZUZIA GAJEC 

W KONKURSIE LITERACKIM WZIĘŁO UDZIAŁ 25 UCZESTNIKÓW SZKOŁY POSTAWOWEJ KL. IV – VIII.

KOMISJA W SKŁADZIE:

– S. Przełożona Beata Małeczek  uSJK  –  katechetka,

– P. Barbara Czesak –  nauczyciel języka polskiego,

– P. Natalia Krzak – instruktor Gminnego Domu Kultury.

Komisja wzięła pod uwagę samodzielność, pomysłowość oraz połączenie faktów historycznych i biograficznych z fikcją literacką. Ponadto brano również pod uwagę: poprawność zapisu pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym i językowym, układ i kompozycję pracy,
wzbogacenie jej poprzez dialog i opis. Połączenie tych wymagań w treści opowiadania okazała się nie lada wyzwaniem.

LAUREATAMI KONKURSU LITERACKIEGO ZOSTALI:

I MIEJSCE

ALEKSANDRA STACHOŃ

II MIEJSCE

MAGDALENA MARZEC

III MIEJSCE

WIKTORIA FITER

WYRÓŻNIENIA

ALEKSANDRA MALAGA

AMELIA MERECIK

WERONIKA PLEWA

NAGRODY DODATKOWE – SPECJALNE

OD SIOSTRY PRZEŁOŻONEJ URSZULANEK SJK otrzymały dwie uczennice: Barbara Kanownik  z Rajbrotu i Julia Gromala z Lipnicy Murowanej,które jako jedyne wśród czwartoklasistów podjęły się udziału w konkursie oraz  Magdalena Koczwara, uczennica klasy 5 szkoły podstawowej w Lipnicy Murowanej która przepisała ręcznie piórem kaligraficznym wiersze laureatów poprzedniej edycji konkursu.

WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO POGODNA JAK KOLOR NIEBA „Jeden dzień ze św. Urszulą” OTRZYMALI DYPLOMY I UPOMINKI.

Nagrody główne – specjalne i upominki dla każdego uczestnika GMINNO – PARAFIALNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO POGODNA JAK KOLOR NIEBA „Jeden dzień ze św. Urszulą” zostały ufundowane przez: Wójta Gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromalę, Księdza Proboszcza Parafii św. Andrzeja w Lipnicy Murowanej Mariusza Jachymczaka, Siostrę Przełożoną Marię Beatę Małeczek, Dyrektor Przedszkola im. Św. Urszuli Ledóchowskiej P. Beatę Pajor.

Serdecznie dziękujemy wszystkim fundatorom konkursu, oraz komisji, która podjęła się niezwykle trudnego zadania wyboru laureatów , a także  wszystkim uczestnikom konkursu za kreatywność prac w twórczości plastycznej i literackiej przedstawiających „Jeden dzień ze św. Urszulą”.

Jednocześnie mamy nadzieję, że następny rok pozwoli nam również odkryć na nowo życie św. Urszuli – naszej rodaczki.

Organizatorzy

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content