Już sześćdziesiąty czwarty raz piękne i dostojne lipnickie palmy kłaniały się świętemu Szymonowi oraz wspaniałej publiczności przybyłej na zabytkowy, średniowieczny rynek. Lipnicka Niedziela Palmowa to wyjątkowe wydarzenie, nie tylko ze względu na jej wymiar religijny, ale także ze względu na prastarą, przekazywaną z pokolenia na pokolenie tradycję wykonywania palm, która jest naszą dumą i chlubą. I tym razem nie zabrakło emocji i wzruszeń, gorących oklasków dla twórców palm i prezentujących się na scenie artystów oraz wielobarwnego kiermaszu rękodzieła, który jest nieodzownym elementem Konkursu. 

O godzinie 7:30 pracę rozpoczęła komisja artystyczna oceniająca palmy, w tym roku w składzie: Bernadetta Błoniarz – etnolog, przewodnicząca jury, Monika Żołna – plastyk, Rafał Pajor – plastyk. W kategorii palm niskich, średnich, wysokich i najwyższych zgłoszono 47 palm! W kategorii palm najwyższych Grand Prix otrzymał Andrzej Goryl z Rodziną z Lipnicy Górnej za palmę wysokości 27 metrów i 63 centymetry, w kategorii palm wysokich Grand Prix powędrowało do Mateusza Leszczyńskiego z Rodziną z Lipnicy Dolnej za palmę wysokości 19 metrów. Grand Prix w kategorii palm średnich otrzymali Iwona i Mateusz Machał z Rodziną z Lipnicy Murowanej, zaś w kategorii palm niskich otrzymał je Bartłomiej Machał z Rodziną z Lipnicy Murowanej. W kategorii palm dziecięcych do 3 metrów ocenianych w Biurze Organizacyjnym zgłoszono 209 palm. Podczas ogłoszenia wyników na scenie w tej kategorii wylosowano dodatkowo trzy nagrody specjalne ufundowane przez Wójta Gminy Lipnica Murowana, które otrzymali: Franciszek Peciak z Chełmca, Kacper Markowski z Lipnicy Górnej oraz Krzysztof Markowski z Lipnicy Górnej.

Od samego rana na scenie na ludowo, regionalnie i nie tylko prezentowały się: Orkiestra Dęta z Rajbrotu, Zespół Pieśni RAJ z Rajbrotu, Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca KRAKOWIAK z Krakowa, Zespół Regionalny GÓRZANIE z Lipnicy Górnej, Kapela Ludowa Dębińskiego Centrum Kultury, uczestnicy projektu ERASMUS+, Zespół Pieśni i Tańca ŁONIOWIACY z Łoniowej,  Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej, Marek i Łukasz Hajduk z Lipnicy Murowanej. Wszystkim występującym serdecznie dziękujemy za niezwykłe widowiska cieszące oczy i uszy wszystkich przybyłych.

O godzinie 10:30 oficjalnego otwarcia Konkursu Palm oraz powitania gości dokonał gospodarz gminy Lipnica Murowana – wójt Tomasz Gromala. W tym dniu do Lipnicy przybyli m.in.: Stanisław Bukowiec  – Poseł na Sejm RP, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Ryszard Pagacz – Wojewoda Małopolski, Piotr Dziurdzia – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Adam Korta – Starosta Bocheński, Ryszard Drożdżak – Wicestarosta Bocheński oraz wielu samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych, organizacji pozarządowych, instytucji i stowarzyszeń.  

Chwilę później na rynku, pełnym tysięcy wiernych trzymających w dłoniach powiewające na wietrze palmy, pojawiła się procesja z kapłanami. Poświęcenia palm dokonał proboszcz lipnickiej parafii – ks. Mariusz Jachymczak. Następnie wierni udali się na uroczystą Mszę św. do kościoła parafialnego.

Na płycie lipnickiego, zabytkowego rynku przez cały dzień swoje niepowtarzalne prace i smakowite wyroby prezentowali twórcy ludowi i rzemieślnicy. Lipnickie zabytki zapraszały do wstąpienia w swoje progi, by poczuć ich wyjątkowy klimat i ducha przeszłości.

Jak co roku Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej zapraszał na smakowanie naszego produktu tradycyjnego z Małopolski – herbaty lipowej „Lipnickiej lipiny” podawanej z miodem lub sokiem malinowym oraz na żywe warsztaty wykonywania palm, podczas których każdy chętny mógł samodzielnie wykonać palmę i po poświęceniu zabrać ją ze sobą, by przez cały rok chroniła dom i jego mieszkańców przed tym co złe.

O godzinie 17:00 w klimatycznym, drewnianym kościele św. Leonarda wpisanym na listę UNESCO odbył się koncert „Wiosenne nuty z Saltando Trio”. Zespół tworzą: Beata Tasarz – skrzypce, Ewelina Łubik-Węgrzyn – wiolonczela, Jakub Stanisz – skrzypce. Niezwykle różny stylistycznie koncert wprowadził w serca wszystkich przybyłych klimat nadchodzącej wiosny.  

Podczas Konkursu Lipnickich Palm miało także miejsce ogłoszenie wyników konkursów plastycznych: „Nowoczesna palma na Palmową” oraz „Legenda ziemi lipnickiej komiksem opowiedziana” (wyniki obu konkursów prezentowane są poniżej).

Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ks. bp Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Adam Korta – Starosta Bocheński.

Głównym partnerem Konkursu Palm było Województwo Małopolskie. Tegoroczne wydarzenie dzięki przychylności Marszałka Województwa Małopolskiego dołączyło do zaszczytnego grona wyjątkowych wydarzeń kulturalnych regionu. Unikalność i osobliwość tego przedsięwzięcia sprawiły, że stało się ono częścią projektu pn. „Wizytówki Małopolski”, który  obejmuje najbardziej rozpoznawalne i posiadające swój indywidualny charakter wydarzenia odbywające się w naszym regionie.

Patronat medialny nad Konkursem objęli: tarnowska.tv, synaj.tv, Radio Plus Kraków, Gazeta Krakowska, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, portale internetowe: www.mojabochnia.pl, www.bochnianin.pl, www.bochniazbliska.pl, www.czasbochenski.pl, www.informatorbrzeski.pl.

W imieniu Organizatorów 64. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego składamy z serca płynące podziękowania: wykonawcom palm, sponsorom, komisji konkursowej, zespołom i grupom artystycznym, wolontariuszom, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy, służbom mundurowym – Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, Kołu Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Dolnej, właścicielom działek użyczającym miejsce na parkingi, obsłudze technicznej oraz wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego, palmowego przedsięwzięcia.

Foto: Paweł Heród, Grzegorz Kępa

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „NOWOCZESNA PALMA NA PALMOWĄ”

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „LEGENDA ZIEMI LIPNICKIEJ KOMIKSEM OPOWIEDZIANA”

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content