Gminny Dom Kultury Lipnicy Murowanej otrzymał grant w ramach konkursu „Po stronie natury” na realizację wakacyjnego projektu pn. „Podaj dalej”. Projekt zakłada dwutygodniową zorganizowaną akcję w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Borównej, której głównym celem jest aktywna edukacja ekologiczna mieszkańców prowadzona w gminie Lipnica Murowana.

Program opiera się na zakładzie natury z uczestnikami projektu. Przez dwa tygodnie dzieci realizujące projekt będą uczyć się i bawić w taki sposób aby spełnić oczekiwania natury. Krok po kroku przejdą wszystkie punkty paktu, aby ostatecznie wszyscy zwyciężyli.

Pierwszy tydzień już za nami. Był to czas pełen niezapomnianych przygód i sportowych wyzwań. Dzieciaki zawarły „Pakt z Przyrodą” i stworzyły Kodeks Małego Ekologa zawierający cenne ekologiczne porady zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Dużym wysiłkowym wyzwaniem dla uczestników projektu była 4 – kilometrowa ścieżka przyrodniczo – edukacyjna wytoczona na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, w celu prowadzenia terenowej edukacji ekologicznej. Mimo upału i trudnej trasy, dzieci z uśmiechem na twarzach podążały do celu.

Mali ekolodzy mają także za sobą pierwsze próby tworzenie questu ekologicznego (questing – metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne punkty na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Na końcu szlaku jest umieszczona skrzyneczka, a w niej pieczątka, której odbicie potwierdza przebycie całej trasy.) Trzeba przyznać, że wyobraźnia twórcza dzieciaków jest wyjątkowa i wiele można się od nich nauczyć.

Uczestnicy projektu spotkali się także z pracownikiem Urzędu Gminy – panią Kingą Włodarczyk, która zorganizowała dla nich w warsztaty z zakresu segregacji śmieci i recyklingu. Po części teoretycznej z wielkim zapałem wszyscy przystąpili do twórczego recyklingu czyli wykorzystania z pozoru nieprzydatnych rzeczy i nadania im drugiego życia.

Ponadto każdego dnia dzieci poznawały ciekawostki ze świata roślin i zwierząt. Brały udział w ekologicznych grach oraz konkursach. Nie zabrakło czasu na piesze wycieczki oraz zabawy na świeżym powietrzu.

Przed nami kolejny tydzień wyzwań i ekologicznych odkryć. To także czas wycieczek i spotkań z ciekawymi ludźmi.

Projekt jest laureatem konkursu grantowego „Po stronie natury”. Grant ufundowała firma Żywiec Zdrój S.A. Organizatorem konkursu jest fundacja „Nasza Ziemia”. Więcej informacji na temat Konkursu na stronie: www.postronienatury.pl

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content