Były żywiołowe tańce, głośny śpiew i ekspresyjna muzyka. Były Cyganki w pięknych strojach, dostojni Cyganie i zapustne pączki. A wszystko to podczas 27. Przeglądu Grup Cygańskich, który odbył się w niedzielę 27 lutego w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.

Oficjalnie Przegląd otworzyli: Wójt Gminy Lipnica Murowana Pan Tomasz Gromala wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Damianem Gażą. Wszystkie występy oceniała komisja artystyczna w składzie: Agnieszka Żołna-Zdunek – dyrektor Gminnego Domu Kultury, przewodnicząca jury, Katarzyna Kożuchowicz – instruktor ds. animacji kultury w Gminnym Domu Kultury, Wiesław Wnęk – muzyk.

Po obejrzeniu 9 grup cygańskich w tym 7 dziecięco-młodzieżowych oraz 2 dorosłych jury postanowiło przyznać następujące miejsca i nagrody:

 

W KATEGORII GRUP DZIECIĘCO- MŁODZIEŻOWYCH:

I MIEJSCE dla grupy cygańskiej ze Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy Dolnej,

II MIEJSCE dla grupy cygańskiej z Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej,

III MIEJSCE dla grupy cygańskiej ze Szkoły Podstawowej w Rajbrocie,

cztery równorzędne Wyróżnienia dla:

– grupy cygańskiej z Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie,

– grupy cygańskiej ze Świetlicy Wiejskiej w Rajbrocie,

– grupy cygańskiej ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy Górnej,

– grupy cygańskiej ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej,

Komisja wyraziła uznanie dla wszystkich dzieci, które grały na instrumentach muzycznych i wyróżniła:

– Alicję Duśko z Lipnicy Dolnej,

– Bartłomieja Beretę  z Lipnicy Dolnej,

– Nikodema Gażę z Lipnicy Górnej.

Ponadto komisja wyróżniła Barbarę Kanownik z Rajbrotu za najlepsze wykonanie piosenki cygańskiej.

Podziękowania popłynęły także w stronę wszystkich opiekunów grup, wychowawców i rodziców za zaangażowanie w opracowanie widowisk teatralnych oraz profesjonalne przygotowanie strojów cygańskich.

 

W KATEGORI GRUP DOROSŁYCH Komisja przyznała:

I MIEJSCE dla grupy cygańskiej KASZTANY z Lipnicy Dolnej,

II MIEJSCE dla grupy cygańskiej RAJ z Rajbrotu.

Komisja artystyczna podkreśliła i wyróżniła w kategorii grup dorosłych:

– w grupie cygańskiej RAJ z Rajbrotu zachowanie tradycyjnej gwary w przedstawionych scenkach teatralnych,

– w grupie cygańskiej KASZTANY z Lipnicy Dolnej postacie cyganek, w które wcielili się: Jan Skórka (Komendant OSP Lipnica Dolna) – za odważną sceniczną kreację oraz Kinga Kępa – za śpiew, taniec i cygańską autentyczność.

Fundatorem nagród finansowych w Przeglądzie był Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej.

Dla wszystkich uczestników przeglądu Piekarnia „Zelek” z Rajbrotu ufundowała pączki za co składamy serdeczne podziękowania.

Płynącym z serca i szlachetnym gestem wykazała się Grupa Obrzędowa KASZTANY z Lipnicy Dolnej, która zdobytą podczas Przeglądu nagrodę finansową w całości postanowiła przekazać na rehabilitację i leczenie chorego mieszkańca Lipnicy Dolnej – Jasia Jarosińskiego.

Bardzo cieszymy się, że w tych trudnych czasach, w których z niepewnością spoglądamy w przyszłość, cygańskie zwyczaje i wiele innych pielęgnowanych w naszej gminie jest wciąż żywych, nie brakuje chętnych do ich prezentowania, kultywowania i przekazywania kolejnym pokoleniom.  

 

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content