W ostatnim czasie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Borównej wiele się działo! Dzięki funduszom pozyskanym na realizację projektu pn. „Kompleksowy remont Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Borówna”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2016-2020, Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, właśnie tam został zorganizowany plener malarski oraz warsztaty ekologiczne.

Dwudniowy plener malarski odbył się w dniach 26-27 czerwca 2018 r. Zajęcia, w których udział wzięli: mieszkańcy gmin Lipnica Murowana oraz Nowy Wiśnicz, członkowie lipnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzieci i młodzież, poprowadził plastyk i ceramik z Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu – Henryk Kopańczyk.  Kreatywni, pełni zapału uczestnicy w czasie spotkań wykonali wiele pięknych i niezwykle interesujących prac, zgodnie ze wskazówkami udzielanymi przez instruktora.

Z kolei w dniach 4-5 lipca w OEE trzykrotnie zostały przeprowadzone warsztaty ekologiczne pn. „Ochrona pszczół samotnic na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego”. Podczas zajęć dzieci oraz młodzież z terenu gminy Lipnica Murowana wysłuchali teoretycznego wykładu traktującego o ważnej roli pszczół w życiu człowieka oraz o mało znanych wśród ludzi dzikich pszczołach. Druga część spotkań obejmowała warsztaty praktyczne polegające na samodzielnej budowie domków dla pszczół samotnic, które po zakończeniu uczestnicy zabrali wraz ze sobą, by przywiesić w odpowiednich miejscach w swoich domach. Prowadzącymi warsztaty byli: Kasper Cetera i Mariusz Korczak reprezentujący Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, oddział w Tarnowie.

Foto warsztaty ekologiczne – GDK Lipnica Murowana

Foto plener malarski – Adam Lubański

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content