W ramach realizacji zadania pn. 61. Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego, został ogłoszony i przeprowadzony konkurs plastyczny pn. „Palmowa w Lipnicy za 100 lat”. Konkurs skierowany został do dzieci i młodzieży z terenu gminy Lipnica Murowana, a tematem prac było fantazyjne, pomysłowe, z wyobraźnią i wizją, przedstawienie obchodów lipnickiej Niedzieli Palmowej w przyszłości – za 100 lat.

Przepiękne wizjonerskie prace plastyczne oceniała Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Piech – plastyk, Anna Wilczek – plastyk oraz Katarzyna Matras – polonista, która obradując w dniu 10 kwietnia 2019 roku, spośród 90-ciu zgłoszonych do konkursu prac, postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych grupach wiekowych:

 

Dzieci w wieku przedszkolnym: 

I  miejsce   

Agnieszka Sowińska – PS Lipnica Murowana

Magdalena Strugała – PS Lipnica Murowana 

II miejsce 

Bartłomiej Bereta – PS Lipnica Murowana 

III miejsce

Hanna Gunia – PS Lipnica Murowana 

Wyróżnienia

Anna Bodurka – PS Rajbrot

Jan Krawczyk – PS  Rajbrot

Weronika Plewa – PS Lipnica Murowana

Izabella Urbańska – PS Lipnica Murowana

Olga Marzec – PS Lipnica Murowana

 

Dzieci z klas I-III 

I miejsce

Gabriela Wilczek – PSP  Rajbrocie 

II miejsce

Jagoda Gajec – PSP  Rajbrocie 

III miejsce

Marek Hajduk – PSP Lipnica Murowana

Bartosz Nowicki – PSP  Rajbrocie 

Wyróżnienia

Natalia Pietrzyk – PSP  Rajbrocie

Filip Leśniak – PSP  Rajbrocie

Alicja Duśko – Świetlica Wiejska w Lipnicy Dolnej

 

Dzieci z klas IV – VI 

I miejsce

Martyna Golemiec – PSP Rajbrot 

II miejsce

Kinga Ruszaj – PSP Lipnica Murowana

Natalia Mika – PSP  Rajbrocie 

III miejsce

Julita Liszka – PSP Lipnica Murowana 

Wyróżnienie

Julia Fielek – PSP Lipnica Murowana 

W kategorii klas  VII-VIII  i  III  gimnazjum Komisja nie przyznała żadnych miejsc.

 

Nagrody i dyplomy ufundowane przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, zostaną przekazane dla laureatów do instytucji delegujących.

Nagrodzone prace można obejrzeć do 10 maja br., w sali widowiskowej GDK w Lipnicy Murowanej, gdzie przygotowana została na okoliczność Niedzieli Palmowej, wystawa pokonkursowa pt. „Palmowa w Lipnicy za 100 lat”.

Zadanie pn. 61. Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content