Ochotnicza Straż Pożarna z Lipnicy Dolnej zrealizowała zadanie pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji imprez kulturalnych w gminie Lipnica Murowana” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. We wszystkich etapach projektu pomocą i wsparciem służył Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej.

Realizacja zadania obejmowała zakup garderoby galowej dla członków Strażackiej Orkiestry Dętej z Lipnicy Dolnej oraz mebli plenerowych (stołki i stoły) i stołów konferencyjnych do WDL „Kasztan” w Lipnicy Dolnej. Zakupiony asortyment wpłynie pozytywnie na poprawę wizerunku zespołu oraz wyposażonego w nowe meble budynku. Cieszymy się z pozyskanego, unijnego dofinansowania i mamy nadzieję, że zakupione rzeczy będą dobrze służyły całej lokalnej społeczności.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content