Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” po raz ósmy organizuje Śliwkowy Konkurs Kulinarny skierowany do osób zamieszkałych na terenie gmin należących do Stowarzyszenia, mający na celu wyłonienie najciekawszych potraw z wykorzystaniem śliwek (świeżych, suszonych, mrożonych etc.), a także zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności tradycji kulinarnych.

Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce od lipca do września podczas lokalnych imprez plenerowych. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wg ustalonych terminów (załącznik nr 2 do Regulaminu) osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub mailowej – biuro@nasliwkowymszlaku.pl

Zachęcamy do udziału!

 

REGULAMIN ŚLIWKOWEGO KONKURSU KULINARNEGO – EDYCJA 2018

KARTA ZGŁOSZENIA – ŚLIWKOWY KONKURS KULINARNY – EDYCJA 2018

PLAKAT – ŚLIWKOWY KONKURS KULINARNY – EDYCJA 2018

HARMONOGRAM IMPREZ PLENEROWYCH – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content