Słoneczna sobota przywitała uczestników projektu w Ośrodku Wypoczynkowym „Edyta” w Muszynie, gdzie odbywały się trzydniowe warsztaty muzyczne dla Strażackiej Orkiestry Dętej z Lipnicy Dolnej. Zostały one zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego oraz Gminy Lipnica Murowana w ramach zadania pn. „Muzyczny spacer z promocją w Małopolsce”.

W czasie pobytu młodzież wzięła udział w warsztatach muzycznych realizowanych pod kierunkiem kapelmistrza Adama Sowy, które miały na celu zwiększenie efektu pracy całego zespołu, pogłębienie wiedzy i umiejętności, poznanie nowych rozwiązań muzycznych i repertuarowych.

Oprócz ciężkiej pracy, był też moment na złapanie oddechu. Wyjazd koleją gondolową na Jaworzynę Krynicką, stworzył okazję do jesiennego spaceru połączonego z podziwianiem pięknych krajobrazów.

Puentą warsztatów były dwa koncerty. Pierwszy z nich, plenerowy odbył się w Parku im. Romana Nitribitta w Krynicy, drugi zaś w Dworze Starostów (siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury) w Muszynie. Oba wydarzenia zgromadziły liczną publiczność na którą złożyli się zarówno mieszkańcy, goście oraz kuracjusze. Przybyli też, ku zaskoczeniu muzyków, lipniccy sympatycy Orkiestry: Wójt Gminy – Tomasz Gromala, sołtys wsi Lipnica Dolna – Maria Bereta, była sekretarz Gminy Lipnica Murowana – Danuta Musiał, prezes OSP Lipnica Dolna – Jan Włodarczyk, komendant OSP Lipnica Dolna – Jan Skórka oraz pracownicy i przyjaciele z Gminnego Domu Kultury. Pełne profesjonalizmu, różnorodności oraz emocji koncerty wywołały wśród słuchaczy wzruszenie, zachwyt i gromkie brawa, na które artyści musieli kilkakrotnie odpowiadać bisami.

Za pomoc w organizacji koncertów serdecznie dziękujemy: burmistrzowi Krynicy – Panu Piotrowi Rybie, burmistrzowi Muszyny – Panu Janowi Golbie oraz Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie.

Realizacja projektu była nie tylko formą edukacji muzycznej, ale także doskonałą integracją uczestników, ciekawą formą spędzenia wolnego czasu, a także promocją Gminy Lipnica Murowana, jej kultury oraz dorobku artystycznego.  

Zadanie zostało zrealizowane przez Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne z prezesem Stanisławem Paprotą przy współpracy z Gminnym Domem Kultury w Lipnicy Murowanej.  

Foto: GDK Lipnica Murowana, Jarosław Krzak

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content