Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej od ponad pięćdziesięciu lat organizuje Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Dla lipniczan Niedziela Palmowa ma szczególne znaczenie. Najwyższe palmy królujące nad Lipnicą, a także te stawiane wokół figury św. Szymona na lipnickim rynku przyciągają uwagę setek turystów oraz dodają uroku i osobliwości temu miejscu. Tradycyjne lipnickie palmy są wyjątkowe, kunsztownie wykonywane z wikliny, układanej i wiązanej rękami strudzonego rolnika, zdobione bibułowymi kwiatami.

Palmy są przejawem najwyższych wartości dawnego zwyczaju łączącego przeszłość ze współczesnością, a dzięki swej wysokości (nawet do 36 metrów) znane są już nie tylko w Polsce ale także na świecie. Corocznie przybywa w tym dniu do Lipnicy ok. 15 tysięcy gości z kraju i z zagranicy. Konkursowi towarzyszą: jarmark wielkanocny – degustacja potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego, warsztaty wykonywania palm, występy i koncerty zespołów artystycznych.

Już niebawem (13 kwietna 2014r.) odbędzie się 56 edycja Konkursu.  Wyjątkowość tego przedsięwzięcia wpisuje go na listę inicjatyw obejmujących ochronę wartości regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego, dlatego każdy darczyńca przyczynia się do kształtowania wizerunku regionu, uchronienia od zapomnienia tych ważnych obrzędów ale także podkreśla swoją świadomość kulturową i buduje wizerunek odpowiedzialnej organizacji.

Zwracamy się z prośbą o wsparcie tegorocznego Konkursu Lipnickich Palm, a tym samym dołączenie do grona Mecenasów Kultury, bez których nasza działalność nie byłaby możliwa. To dzięki Państwu możemy kultywować tą piękną tradycję i nagradzać corocznie ponad stu wykonawców palm zgłaszanych do Konkursu, kształcić młode pokolenia i działać na rzecz społeczeństwa. Wierzymy, że przygotowany przez nas pakiet promocyjny zainteresuje Państwa, przyniesie realne korzyści i zaprocentuje w przyszłości. 

Ze względu na rangę tego wydarzenia i konieczność wcześniejszych przygotowań organizacyjnych i reklamowo – promocyjnych, prosimy o ustosunkowanie się do proponowanej przez nas oferty współpracy i deklarację dot. wsparcia wspomnianego wyżej kulturowego przedsięwzięcia.

OFERTA PROMOCYJNA DLA SPONSORÓW

 

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content