„Trakt wznosił się z nizin, spiął z nim kraj górski

na kształt mostu –

czasu dwa odmienne brzegi.

Szli nim: pątnik, żebrak i hufiec rycerski,

ciągnęły wozów kupieckich podwójne szeregi (…)

Trwa sława szlaku, co kraje dwa brata

i innych zdarzeń przyczynia im wiele,

los miast tu leżących tworzył wspólne dzieje

z Krakowem, Sączem i Budą na czele.

Niosą się „Wielką Drogą zapisane dzieje,

O orszakach królewskich i władzy ze świata,

A wiatr historii wciąż o tym wieje

zabłąkane prawdy z legendą przeplata”.

Czesław Anioł „Na strofach szlaku węgierskiego”

W środę, 5 czerwca o godzinie 17:30 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej odbyło się wyjątkowe spotkanie – promocja najnowszej książki Pana Czesława Anioła „Szlak węgierski – z przeszłości do turystycznego poznawania”, którego organizatorami byli GDK Lipnica Murowana oraz Wydawnictwo „Regis”. Cóż można w kilku słowach powiedzieć o tym jakże ważnym dawniej trakcie? Tajemniczy, intrygujący, wypełniony zabytkową architekturą, dziedzictwem, folklorem, zasobami przyrodniczymi, miejscami po których przechadza się duch czasu i historii. Część  odpowiedzi na to pytanie poznaliśmy właśnie w czasie środowego wydarzenia.

Wszystkich licznie przybyłych gości powitał Wójt Gminy Lipnica Murowana – Pan Tomasz Gromala i opowiedział również o genezie powstania publikacji oraz o tym, dlaczego na miejsce spotkania została wybrana właśnie Lipnica. A powodów ku takiej decyzji było kilka – nasza gmina jest członkiem Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”, które miało swój udział w wydaniu publikacji, jest także usytuowana w połowie polskiej części szlaku węgierskiego, jak również sam autor książki lata swojego dzieciństwa i szkoły spędził właśnie tutaj.  

Następnie głos zabrali właściciele Wydawnictwa „Regis” – pan Paweł Bielak, który podkreślił niezwykłą wartość historyczną publikacji oraz Pani Anita Własnowolska-Bielak. W swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim samorządom oraz partnerom, którzy włączyli się w realizację projektu.

W końcu przyszedł czas na rozmowę z samym autorem – Panem Czesławem Aniołem – geografem, podróżnikiem, krajoznawcą, pisarzem i poetą, autorem wielu wspaniałych opracowań, publikacji, książek, którą poprowadziła Natalia Krzak. W czasie wywiadu dowiedzieliśmy się kiedy i dzięki komu pojawiła się fascynacja węgierskim traktem, jak wielkim wyzwaniem okazała się być praca nad książką, zbieraniem materiałów, jaka kwestia dotycząca szlaku była dla autora najbardziej intrygująca. Było również o oczekiwaniach względem projektu, planach na przyszłość, wydawniczych marzeniach. W tle rozmowy mieliśmy okazję podziwiania prezentacji fotograficznej przygotowanej przez Pana Pawła Heróda.

Przyszła i pora na gratulacje oraz podziękowania dla Autora, które skierowali: Dyrektor GDK Lipnica Murowana – Agnieszka Żołna-Zdunek wraz z Wójtem Gminy – Tomaszem Gromalą oraz Państwo Anita i Paweł Bielakowie. Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili: Wójt Gminy Iwkowa – Pan Bartłomiej Durbas oraz Prezes Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” – Pani Katarzyna Jasnos. Po wspólnej, pamiątkowej fotografii Pan Czesław dokonywał wpisów do książek, zaś na sali widowiskowej, wśród dźwięków muzyki trwały serdeczne rozmowy i smakowite degustacje.

Wszystkim przybyłym dziękujemy, cytując samego Autora, za przemiłe spotkanie „NA SZLAKU”.

Foto: Paweł Heród

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content