Niedziela Palmowa upamiętnia w kościele katolickim wjazd Chrystusa do Jerozolimy oraz rozpoczyna Wielki Tydzień. To właśnie wtedy wierni przynoszą ze sobą do poświęcenia palmy jako symbol odradzającego się życia. Dla Lipnicy Murowanej to także dzień Konkursu Lipnickich Palm – wydarzenia wyjątkowego i osobliwego w skali całego kraju, ściągającego na lipnicki rynek tysiące gości podziwiających sięgające nieba palmy.

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej gorąco zaprasza do udziału w konkursie dzieci, młodzież, seniorów oraz całe rodziny. Zachęcamy serdecznie, by w szranki stanęły także gminne instytucje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, zespoły i grupy obrzędowe, grupy przedszkolne bądź całe klasy wraz z wychowawcami. Niech czas przygotowania konkursowych palm będzie czasem integracji, zacieśnienia więzi, dobrej współpracy, a co najważniejsze – niech tradycja nadal trwa.

2 kwietnia wszyscy spotkajmy się na lipnickim rynku z tradycyjnymi, lipnickimi palmami. Do zobaczenia!  

REGULAMIN 64. KONKURSU LIPNICKICH PALM – PDF

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content