Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, cytatem z utworu „Tradycja” Józefa Piotrowskiego – inicjatora Konkursu Lipnickich Palm, raz jeszcze serdecznie zachęca do udziału w tym wyjątkowym, pielęgnującym tradycję wydarzeniu. Zapraszamy dzieci, młodzież, seniorów oraz całe rodziny. Zachęcamy serdecznie, by w szranki stanęły także gminne instytucje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, zespoły i grupy obrzędowe, grupy przedszkolne bądź całe klasy wraz z wychowawcami. 

W Niedzielę Palmową już od godziny 7:30 rano na zabytkowy, średniowieczny rynek, przez lipniczan wszystkich pokoleń oraz gości przynoszone są konkursowe palmy, wykonane z wikliny i ozdobione jak tradycja każe: kwiatami, wstążkami, zimozieloną roślinnością. Wykonawcy muszą przestrzegać kryteriów określonych w regulaminie.

Palmy do konkursu można zgłaszać w pięciu kategoriach:

– palmy dziecięce – do 3 metrów wysokości, oceniane na bieżąco w Biurze Organizacyjnym

– palmy niskie – powyżej 3 metrów do 7 metrów wysokości

– palmy średnie – powyżej 7 metrów do 14 metrów wysokości

– palmy wysokie – powyżej 14 metrów do 22 metrów wysokości

– palmy najwyższe – powyżej 22 metrów wysokości.

Dopiero postawienie palmy przesądza o jej udziale w konkursie. Stawianie palm jest najbardziej magicznym i widowiskowym momentem. Dotyczy to zwłaszcza najwyższych palm, których twórcy muszą wykazać się niezwykłym kunsztem i precyzją. Regulamin określa, że stawianie palmy musi odbywać się w sposób naturalny, za pomocą siły ludzkich mięśni, lin, wideł, bez użycia mechanicznych dźwigów i wyciągarek. Palmy, które złamią się podczas stawiania (bo niestety i tak się zdarza) są eliminowane z konkursu. Wykonawca może jednak odciąć część złamaną, ponownie poddać palmę ocenie i mierzeniu, a następnie ją postawić.  Komisja musi ocenić w tym dniu średnio około 70 palm. Królujący nad Lipnicą las wiklinowych „drzewek” zachęca przyjezdnych do ich podziwiania, jak również do poznania techniki ich wykonywania.

REGULAMIN 64. KONKURSU LIPNICKICH PALM I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content