Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszy stroi wielkanocny. Jego celem jest m.in. upowszechnianie regionalnych zwyczajów wielkanocnych oraz nawiązanie do wierzeń religijnych i ludowych, upowszechnienie zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania stroików wielkanocnych, wspieranie pomysłowości i swobodnego myślenia poprzez dowolność techniki realizacji pracy konkursowej czy kształtowanie wyobraźni uczestników, ich zdolności manualnych i estetycznych.

Tematem prac konkursowych jest wykonanie wielkanocnego stroika – pracy przestrzennej. Stroik może być wykonany według własnej inspiracji i pomysłu, przy zastosowaniu dowolnych technik, użyciu dowolnych materiałów. Wykluczone z konkursu zostaną prace, które były zakupione gotowe. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli indywidualnie lub reprezentując placówki oświatowe, świetlice wiejskie oraz inne organizacje działające na terenie gminy Lipnica Murowana.

Prace konkursowe z kartą zgłoszenia, zgodą na upublicznianie wizerunku oraz oświadczeniem dot. praw autorskich, należy dostarczyć do dnia 4 marca 2024 r. do świetlic wiejskich lub Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas 65. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego w dniu 24 marca 2024 r. na lipnickim rynku, w godzinach popołudniowych.

Więcej informacji w załączonym poniżej regulaminie. Zapraszamy do udziału!

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content