Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, był organizatorem Pierwszego Przeglądu pn. „Rewia Palm Wielkanocnych”, który miał na celu prezentację niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Pierwotnie miała to być wystawa palm wielkanocnych wyróżnionych na tegorocznych konkursach regionalnych. Niestety ze względu na zaistniałą sytuację (pandemia koronawirusa), zorganizowanie takiej wystawy było niemożliwe ponieważ wszystkie konkursy zostały odwołane. Chcąc pokazać te tradycje i zwyczaje wielkanocne oraz dać możliwość ich poznania szerszej grupie odbiorców, Organizatorzy postanowili przeprowadzić Przegląd w formie fotograficznej i nagrodzić zdjęcia palm wielkanocnych prezentowanych w konkursach regionalnych w latach ubiegłych.

Nadesłano ponad 200 prac z całej Polski. Gminny Dom Kultury także wziął udział w Przeglądzie, wysłał zdjęcia wraz z opisem historii Konkursu i tradycji wykonywania wiklinowych palm, jak się okazało z powodzeniem. Otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

 

Więcej na: http://folkodnowa.pl/2020/04/17/najpiekniejsza-palma-wielkanocna-2020/?fbclid=IwAR3jK6t3rLrGRI_vrptoXdHv-PIHkBwohyLnSnvz3hbqKJnwQwrjRipAB7k

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content