Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej ogłasza nabór nowych członków do Orkiestry Dętej w Lipnicy Dolnej. Nabór prowadzony będzie do sekcji instrumentów dętych drewnianych oraz sekcji instrumentów dętych blaszanych. Nauka gry na instrumentach prowadzona będzie przez kapelmistrza Adama Sowę.

Będą to zajęcia nieodpłatne, odbywające się raz w tygodniu w Wiejskim Domu Ludowym „Kasztan” w Lipnicy Dolnej. Chętnych prosimy o zgłoszenia do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej – tel. 14 6852 108 lub do świetlicy wiejskiej w Lipnicy Dolnej. Nabór prowadzony będzie do 31 stycznia 2013 roku. ZAPRASZAMY!

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content