W trakcie 58. Konkursu Lipnickich Palm dwóch mieszkańców gminy Lipnica Murowana – Stanisław Wieciech oraz Zbigniew Urbański – zostało uhonorowanych przez Prezydenta Andrzeja Dudę odznaczeniami państwowymi.

Pana Stanisława Wieciecha (ur. w 1927 r.) prezydent odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w upamiętnianiu najnowszej historii Polski oraz za działalność na rzecz środowisk kombatanckich”. Mieszkaniec Lipnicy Dolnej jest – jak powiedziano tuż przed nadaniem odznaczenia – inicjatorem upamiętniania żołnierzy Armii Krajowej i opiekunem miejsc pamięci na terenie województwa małopolskiego.

„Od tylu lat Pan Stanisław upamiętnia to, co ważne w historii Lipnicy Murowanej i tych ziem: walkę o wolność ludzi, którzy o tę wolność Rzeczypospolitej w czasie okupacji walczyli. To miejsca pamięci, to wspomnienie i upamiętnianie wyzwolenia więźniów z Nowego Wiśnicza z więzienia w 1944 r., to wszystko to, co dla tradycji tej ziemi tak niezwykle ważne, jeśli chodzi o jej ryt patriotyczny, o ryt obrony wolności. Panie Stanisławie, bardzo serdecznie za te wszystkie lata społecznego wykonywania poczucia wewnętrznego obowiązku upamiętniania obrońców ojczyzny, bardzo serdecznie za to dziękuję” – powiedział Prezydent.

Prezydent odznaczył również Zbigniewa Urbańskiego (ur. w 1970 r.) „za zasługi na rzecz kultywowania tradycji ludowych” Srebrnym Krzyżem Zasługi. Mieszkaniec Lipnicy Murowanej jest wielokrotnym laureatem konkursu palm, w 2011 r. ustanowił dotychczasowy rekord wysokości drzewka wielkanocnego: 36 m 5 cm.

„Panie Zbigniewie, który to już raz, kiedy razem z rodziną buduje pan najwyższą palmę? jak do tej pory rekord wszystkich pięćdziesięciu ośmiu konkursów należy do pana i do pańskiej rodziny” – kontynuował Andrzej Duda.

Przemówienie towarzyszące nadaniu odznaczeń Prezydent podsumował słowami: „Proszę państwa, Lipnica w sensie praw miejskich to 690 lat. Można byłoby powiedzieć, że w zestawieniu z tym tradycja budowy tych wysokich palm jest bardzo krótka, bo przecież to dopiero 58 lat, zaczęło się wszystko w 1958 roku. Więc niby niewiele, a jednak tradycja już tak mocno wpisana w Lipnicę, że wszystkim się wydaje, że te palmy są tutaj budowane od wieków. Ale tak się dzieje tylko dlatego, że państwo tę tradycję w tak piękny sposób podtrzymujecie, że państwo ją realizujecie i rozwijacie. Że nie tylko całe rodziny biorą w tym udział, bo przecież to jest konkurs rodzinny, ale przede wszystkim że biorą w tym udział dzieci, a więc że dorasta kolejne pokolenie, które tę tradycję będzie kontynuowało. Bardzo serdecznie za to dziękuję, bo to jest wasza tradycja, a także i tradycja powiatu; co więcej, można już powiedzieć że nawet tradycja regionu. Bo mówi się: a gdzie budują te wysokie palmy? Ano w Małopolsce”.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content