W sobotę 14 marca 2015 r. instruktorzy z Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej uczestniczyli w cyklu imprez „EtnoRok” w Małopolsce” przeprowadzając dla uczestników warsztaty wykonywania lipnickich palm. „EtnoRok w Małopolsce” to blok poświęcony tradycyjnej kulturze Małopolski połączony z warsztatami rękodzieła dla dzieci, degustacją potraw, targiem swojskich produktów oraz występami zespołów ludowych.

W czasie pobytu w Krakowie przybyli goście mieli okazję wzięcia udziału w części teoretycznej, która traktowała o historii konkursu, jego inicjatorze – Józefie Piotrowskim, gminie Lipnica Murowana oraz o znaczeniu wszystkich materiałów tworzących naszą tradycyjną palmę. Dużą atrakcją była projekcja archiwalnych filmów Polskiej Kroniki Filmowej ukazujących Konkurs Palm 57 lat temu oraz w latach siedemdziesiątych XX wieku czyli u samych jego początków.

W czasie zajęć praktycznych dzieci oraz przybyłe na przedsięwzięcie rodziny pod okiem pracowników GDK wykonali dwie trzymetrowe palmy. Chwilę później zostały one przystrojone kolorowymi, bibułowymi kwiatami, zrobionymi oczywiście samodzielnie po wcześniejszym przeszkoleniu przez instruktorów. 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content