„Małopolska to jeden z najpiękniejszych i niepowtarzalnych regionów w Polsce. Przywiązanie do niej, poczucie bycia świadomym członkiem jej społeczności, tożsamości z nią, dumy z jej dziedzictwa kulturowego i tradycji, potrzeba podkreślenia źródeł własnego rodowodu, są dla nas szczególnie ważne dziś, w dobie powszechnej globalizacji. Kultywowanie tych tradycyjnych wartości, chociażby poprzez twórczość literacką, zawsze odgrywało i do dziś odgrywa  w „naszej małej Ojczyźnie” ważną rolę.” – tak organizatorzy – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – zapraszali do udziału w konkursie literackim „Piękno Małopolski – słowem opisane”. Zgłoszonych zostało ponad 420 prac – wierszy i pisanych prozą. Udział w tym wydarzeniu wzięła również Pani Katarzyna Bereta z Lipnicy Dolnej, która reprezentując Gminny Dom Kultury przedstawiła do konkursu opowiadanie pt. „Mój Leonard”. Utwór doceniony został przez komisję i nagrodzony wyróżnieniem! Serdecznie gratulujemy Laureatce, życzymy kolejnych sukcesów, a Państwu prezentujemy nagrodzoną pracę, osnutą tajemnicą, wrażliwością i pięknem…

MÓJ LEONARD

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content