Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury otrzymał ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w kwocie 35 000 zł na realizację zadania pn. „Na lipnicką kulturę” – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej GDK.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

– Wiejski Dom Ludowy w Lipnicy Górnej – okotarowanie sceny oraz zakup krzeseł do sali widowiskowej

 – Rajbrocki Dom Kultury – zakup stołów do sali widowiskowej

– Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej – zakup stołów i krzeseł do sali widowiskowej oraz mebli biurowych.

Głównym celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej (warsztatów edukacyjno-regionalnych, zajęć tanecznych, teatralnych, muzycznych, wydarzeń kulturalnych) kierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych, a tym samym poszerzenie działań edukacyjno-animacyjnych GDK. Zadanie ma również na celu zwiększenie atrakcyjności bazy turystycznej gminy Lipnica Murowana, która dzięki swojemu unikalnemu położeniu, pięknej architekturze i cennym zabytkom odwiedzana jest przez  turystów z kraju i zza granicy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content