Tym razem Gminny Dom Kultury serdecznie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do udziału w organizowanym po raz pierwszy konkursie plastycznym „Nowoczesna palma na Palmową”. Jego celem jest między innymi popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą oraz promowanie i pobudzanie twórczej aktywności uczestników, wspieranie wyobraźni, pomysłowości, swobodnego myślenia poprzez dowolność techniki realizacji pracy konkursowej.

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu w formie plastycznej własnej wizji nowoczesnej palmy wielkanocnej. Konkursowa praca plastyczna musi mieć formę przestrzenną (stojącą) o wysokości od 50-100 cm. Technika wykonania palmy oraz użyte materiały dowolne. Palma powinna być zainspirowana lokalną tradycją ale przede wszystkim powinna być kreacją nieograniczonej wyobraźni autora.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia, zgodą na upublicznianie wizerunku oraz oświadczeniem dot. praw autorskich należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2023 r. (poniedziałek) do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.

Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU „NOWOCZESNA PALMA NA PALMOWĄ” – PDF

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content