Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 będzie realizował projekt pn. Organizacja Święta Gminy Lipnica Murowana z happeningiem „Śliwkowy szlak – co nas łączy?”

W ramach projektu Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej ogłasza KONKURS NA POCZTÓWKĘ „ŚLIWKOWEGO SZLAKU” i zachęca do udziału w nim mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Na śliwkowym szlaku”.

Celem konkursu jest promocja „Śliwkowego szlaku”, jego walorów historycznych, przyrodniczych        i kulturowych. Najlepsze prace plastyczne zostaną nagrodzone i wykorzystane do opracowania            i wydania pocztówek.

„Śliwkowy szlak” obejmuje swym zasięgiem obszary gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się  z regulaminem konkursu. Więcej informacji można również uzyskać w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej –                                

tel. 14 6852 108, e-mail: kulturalipnica@wp.pl

 

REGULAMIN KONKURSU NA POCZTÓWKĘ „ŚLIWKOWEGO SZLAKU”

PISMO PRZEWODNIE

loga pocztowka GDK Lipnica Murowana

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content