Gminny Dom Kultury serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy Lipnica Murowana do uczestnictwa w konkursie plastycznym „Lipnickie tradycje wielkanocne”. Przedsięwzięcie ma na celu m.in. popularyzację wiedzy o zwyczajach i obrzędach wielkanocnych oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w kultywowanie i promowanie lipnickich tradycji ludowych.

Tematyka prac dotyczyć ma lipnickich tradycji wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową, Wielkim Tygodniem, święconką, Śmigusem-Dyngusem, pisankami i innymi. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej, uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej oraz klasa 7 Szkoły Podstawowej i młodzież gimnazjalna.

Wykonane prace należy dostarczyć do dnia 14 MARCA 2018 na Świetlice Wiejskie bądź do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. Więcej informacji w załączonym poniżej regulaminie. Zapraszamy do udziału!

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „LIPNICKIE TRADYCJE WIELKANOCNE”

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content