Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury na lata 2021-2022 pn. „Mecenat Małopolski bis”. Do konkursu złożonych zostało 75 ofert, z których 18 otrzymało dotacje. Wśród nagrodzonych znalazł się nasz dwuletni projekt pn. 62. i 63. Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego, który otrzymał dotację w wysokości: 60000 zł. Dziękujemy za wsparcie ważnych i wartościowych dla małopolskiej kultury zadań, kultywujących lipnickie tradycje i zwyczaje ludowe.
Wniosek do konkursu został przygotowany przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej przy współpracy z Podgórskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym.

 

 

PL2021 GDK Lipnica Murowana

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content