Ogłoszony przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej konkurs „W truskawkowym obiektywie”, nie był łatwym zadaniem. Zadanie konkursowe polegało na prawidłowym opisaniu sześciu zdjęć przedstawiających ciekawe zakątki Rajbrotu (co przedstawia każde ze zdjęć, jakiej części Rajbrotu dotyczy, gdzie się znajduje). Jak się okazało, spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi, tylko jedna była prawidłowa. Został więc wręczony tylko jeden kosz truskawkowy, który powędrował do Oliwii Łaźni z Rajbrotu. Na drugim miejscu uplasowała się Weronika Fitrzyk z Rajbrotu, a na trzecim miejscu Karolina Trojan także z Rajbrotu. Laureatkom serdecznie gratulujemy wiedzy i znajomości swojej miejscowości.

 

A oto prawidłowe odpowiedzi:

zdjęcie nr 1 – brama cmentarna na Górkach

zdjęcie nr 2 – dzwon w kaplicy na Kucku

zdjęcie nr 3 – kapliczka przydrożna w Nagorzu (w Domasach)

zdjęcie nr 4 – rzeźba w ogrodzeniu drewnianego kościoła

zdjęcie nr 5 – cmentarz wojenny na Rakowcu

zdjęcie nr 6 – widok – droga w kierunku Bytomska

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content