Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej serdecznie zaprasza sołectwa gminy Lipnica Murowana reprezentowane przez Zespoły Obrzędowe, Koła Gospodyń Wiejskich a także osoby indywidulane do udziału  w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Będzie miał on miejsce 15 sierpnia 2013 r. w trakcie Gminnych Dożynek na stadionie sportowym w Lipnicy Dolnej. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: wieniec tradycyjny oraz wieniec współczesny.

Dodatkowy punkt każdy zespół może otrzymać za przygotowany program, który zostanie zaprezentowany na scenie. Celem konkursu jest: kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich, popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej, prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy a także angażowanie dzieci i młodzieży w rozbudzanie zainteresowań tradycją ludową. Zgłoszenia należy kierować do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej (tel.14 6852108) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kulturalipnica@wp.pl do dnia 8 sierpnia 2013 r.  Regulamin konkursu dostępny poniżej. Zachęcamy do udziału.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content