W ramach realizacji 62. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego, został ogłoszony Konkurs literacki pn. „Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej”. Do Gminnego Domu Kultury wpłynęło 16 wierszy, które w dniu 8 kwietnia 2021 r., oceniła komisja artystyczna w składzie: Monika Węglarz – polonista, pedagog w Publicznej Szkole Podstawowej w Gdowie, Beata Sowa – kierownik Biblioteki Publicznej w Lipnicy Murowanej, Natalia Krzak – instruktor w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. Komisja podkreśliła wysoki poziom zgłoszonych do konkursu utworów, kreatywność uczestników oraz bardzo wymowne ukazanie tradycji związanych z Niedzielą Palmową i Konkursem Palm w Lipnicy Murowanej. Werdykt Jury prezentujemy poniżej.

Komisja spośród wszystkich nadesłanych wierszy, postanowiła przyznać:

dwa równorzędne pierwsze miejsca i nagrody rzeczowe dla: Zuzanny Fitrzyk z Rajbrotu i Katarzyny Berety z Lipnicy Dolnej,

dwa równorzędne drugie miejsca i nagrody rzeczowe otrzymały: Katarzyna Kanownik z Rajbrotu i Jakub Radzięta z Rajbrotu,

trzecie miejsce i nagrodę rzeczową przyznano Mikołajowi Matrasowi z Lipnicy Dolnej,

cztery równorzędne wyróżnienia i nagrody rzeczowe otrzymały: Aleksandra Koczwara z Lipnicy Dolnej, Gabriela Wilczek z Rajbrotu, Jagoda Gajec z Rajbrotu i Marek Hajduk z Lipnicy Murowanej.

Przyznano również nagrody za udział, które otrzymują: Dawid Słowikowski z Rajbrotu, Emilia Duśko z Lipnicy Dolnej, Oliwia Smorońska z Rajbrotu, Maria Trojan z Rajbrotu, Nina Merecik z Gosprzydowej, Tomasz Gnela z Gosprzydowej i Łukasz Hajduk z Lipnicy Murowanej.

Nagrody rzeczowe na konkurs dofinansowano ze środków Województwa Małopolskiego.

Po odbiór nagród rzeczowych i dyplomów zapraszamy do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej w dniach 19 i 20 kwietnia 2021 r. (poniedziałek i wtorek), w godzinach 9.00 – 13.00, lub do Świetlicy Wiejskiej w Rajbrocie w dniach 22 i 23 kwietnia (czwartek i piątek), w godzinach 9.00 – 14.00.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za udział w konkursie. Zapraszamy do przeczytania wierszy nagrodzonych pierwszym, drugim i trzecim miejscem (poniżej).

wiersze GDK Lipnica Murowana

wiersze2 GDK Lipnica Murowana

wiersze3 GDK Lipnica Murowana

wiersze4 GDK Lipnica Murowana

wiersze5 GDK Lipnica Murowana

wiersze6 GDK Lipnica Murowana

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content