Choć nastały ciężkie czasy i życie toczy się innym niż co roku rytmem… Choć wielu z nas nie mogło w święta zobaczyć się z najbliższymi i podzielić wigilijnym opłatkiem… Choć  nie dane nam wspólnie zebrać się i kolędować… Mimo wszystko – kolędujmy wraz! Styczeń to wyjątkowy miesiąc. Miesiąc, w którym piękna tradycja kolędowania powinna być szczególnie pielęgnowana i przekazywana z pokolenia na pokolenie. To miesiąc, w którym donośny śpiew winien echem nieść się ponad lasami i ogłaszać światu dobrą nowinę.

By wszystkich Was zachęcić do wspólnego, radosnego kolędowania Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej zaprasza serdeczne do udziału w organizowanym w formie on-line i po raz pierwszy Rodzinnym Konkursie Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych „Kolędujmy wraz”. Jego celem jest między innymi przypomnienie zapomnianych melodii i tekstów, wzmocnienie więzi rodzinnych, rozwijanie zainteresowań muzycznych.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie rodziny (osoby pozostające w bliskim pokrewieństwie np. mama, tata, babcia, dziadek, ciocia, wujek) w liczbie minimum 3, zaś maksymalnie 8 osób, w tym co najmniej dwie osoby z terenu gminy Lipnica Murowana. Każda rodzina ma za zadanie przygotować oraz przesłać na nagraniu audiowizualnym jedną kolędę lub pastorałkę, która będzie podlegać ocenie komisji. Termin nadsyłania nagrań upływa 20 stycznia 2021 roku. Więcej informacji znajduje się w zamieszczonym poniżej regulaminie. Na zwycięzców oczywiście czekają nagrody!

Niech więc we wszystkich domach popłynie melancholijne „Lulajże Jezuniu” czy donośne „Wśród nocnej ciszy”. Niech „anieli grają”„pasterze śpiewają” ogłaszając Narodzenie Pana, a  betlejemska gwiazda niech rozpromieni cały świat i napełni wszystkich nadzieją na lepsze jutro. Kolędujmy wraz! 

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE – DZIECI

OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE – DOROŚLI

plakat rodzinny GDK Lipnica Murowana

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content