W dniach 24-26 października 2017 r. będą miały miejsce organizowane przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej warsztaty regionalne „Tradycje kolędowania w Małopolsce” oraz seminarium naukowe „Kolędowanie w terenie i na scenie”. Partnerem przedsięwzięcia jest Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.

Organizacja warsztatów oraz seminarium możliwa jest dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. XXXVI Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych o „Lipnicką Gwiazdę” zgłoszonego do programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 3. – Kultura ludowa i tradycyjna. Głównym celem, finansowanego w trybie 2-letnim zadania jest kultywowanie, upowszechnianie i ocalenie od zapomnienia dawnych i unikalnych na skalę regionu ludowych tradycji kolędowania.

Udział w zajęciach zapowiedziało ponad 40 osób z terenu Małopolski: instruktorów, członków grup kolędniczych, członków komisji konkursowych przeglądów grup kolędniczych, twórców ludowych.

Zajęcia poprowadzą: dr hab. Stanisław Węglarz – etnolog (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji , Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Artur Czesak – językoznawca, dr Bożena Lewandowska – etnomuzykolog oraz mgr Andrzej Róg – aktor, reżyser.

Tematyka zajęć:

Seminarium naukowe: Kolędowanie w terenie i na scenie

Dualistyczne aspekty kolędowania

Specyfika teatru ludowego na przykładzie widowisk kolędniczych

Kolędowanie jako obrzęd

Kolędnicze narracje językami ludzi  i aniołów

Muzyka w polskich kolędach  i pastorałkach

Warsztaty regionalne: Tradycje kolędowania w Małopolsce

Tradycyjne widowiska kolędnicze w Małopolsce

Kolędnicze postacie, rekwizyty, atrybuty, gesty…

Melodie małopolskich pieśni kolędowych i ich wykonawstwo wokalno-instrumentalne

Język w małopolskich widowiskach kolędniczych

Reżyseria i aktorskie wykonawstwo w scenicznych prezentacjach małopolskich widowisk kolędniczych 

Logika symboliczna kolędowania

mkidn GDK Lipnica Murowana

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content