Ponad 40 osób uczestniczyło w organizowanych przez Gminny Dom Kultury w Hotelu i Gospodzie „Pod Kamieniem” w Lipnicy Górnej, warsztatach regionalnych „Tradycje kolędowania w Małopolsce” oraz seminarium naukowym „Kolędowanie w terenie i na scenie”.

Uczestnikami projektu byli pracownicy instytucji  kultury, instruktorzy, pedagodzy, członkowie komisji artystycznych przeglądów grup kolędniczych, członkowie grup kolędniczych, twórcy ludowi  z terenu Małopolski.

Zajęcia poprowadzili wykładowcy posiadający zarówno wykształcenie kierunkowe jak i  bogate doświadczenie zawodowe poparte licznymi badaniami i publikacjami, wciąż poszukujący odpowiedzi na wiele nurtujących nas kwestii. Moderatorem projektu, jak również wiodącym wykładowcą był dr hab. Stanisław Węglarz – etnolog, reprezentujący Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Kwestie muzyki w widowiskach kolędniczych przybliżyła nam dr Bożena Lewandowska – etnomuzykolog, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zaś języka i mowy dr Artur Czesak – językoznawca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Były również zajęcia aktorsko-teatralne pod przewodnictwem mgr Andrzeja Roga – reżysera i aktora Teatru STU w Krakowie. W czasie trzydniowych spotkań był również czas na dyskusje i wymianę poglądów. Uczestnicy mieli też okazję obejrzenia występu Grupy Kolędniczej „Śmignianie” ze Śmigna, wielokrotnych zdobywców „Lipnickich Gwiazd” oraz laureatów czołowych miejsc na przeglądach w Bukowinie Tatrzańskiej. Na zakończenie każda osoba otrzymała certyfikat potwierdzający udział w tym kultywującym i upowszechniającym piękne, kolędnicze tradycje przedsięwzięciu.   

Wydarzenie mogło odbyć się dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. XXXVI Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych o „Lipnicką Gwiazdę” zgłoszonego do programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 3. – Kultura ludowa i tradycyjna.

Partnerem przedsięwzięcia było Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.                       

Organizacja seminarium i warsztatów pokazała, iż głęboko zakorzenione w naszej kulturze, unikalne na skalę regionu tradycje związane z okresem kolędowania są wciąż żywe i choć czasami wzbudzają wiele kontrowersji będą kultywowane przez kolejne pokolenia. 

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content