Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej rozpoczął realizację projektu pn. „Kasztan z kulturą” w Wiejskim Domu Kultury „Kasztan” w Lipnicy Dolnej. Zadanie realizowane jest z funduszy europejskich w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 22 400,00 zł.

W ramach projektu doposażonych zostało 6 pokoi. Zakupiono meble – łózka, stoły, stołki, szafy, wieszaki oraz lustra. Dodatkowo wyposażone zostanie zaplecze gospodarcze obiektu oraz sala rekreacyjno-wypoczynkowa. Na zewnątrz budynku powstaje wiata z grillem.

Projekt ma na celu poprawę atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej Gminy Lipnica Murowana poprzez zakup w/w wyposażenia. Planowany  termin zakończenia zadania przewidziany jest na dzień 30 czerwca 2014 r.

 

pasek nowy GDK Lipnica Murowana

 

 

 

 

 

PRZED REALIZACJĄ PROJEKTU:

 

W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU:

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content