„Piękna nasza Polska cała”- pod takim hasłem przewodnim odbył w niedzielę 28 października Wieczór Poetycki zorganizowany przez Gminny Dom Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipnicy Murowanej. To poetyckie wydarzenie koncentrowało się w tym roku wokół jubileuszy: 700-lecia lokacji Rajbrotu oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Całą uroczystość rozpoczął Kacper Żołna, który wykonał piosenkę „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”. Następnie Dyrektor Gminnego Domu Kultury przywitała zaproszonych gości: Wójta Gminy – Tomasza Gromalę, Przewodniczącego Rady Gminy – Stanisława Włodarczyka, Proboszcza lipnickiej Parafii – ks. Mariusza Jachymczaka, Prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Marię Lubańską, wicedyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej – Małgorzatę Wiśniowską, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej – Beatę Sowę, , ks. Józefa Smolenia, komisję artystyczną konkursu recytatorskiego – Faustynę Wieciech, Anielę Gromalę oraz Bernadettę Machetę, laureatów konkursu recytatorskiego wraz z rodzinami, nauczycieli oraz instruktorów a także wszystkich przybyłych.

Tradycją Wieczorów poetyckich są prezentacje laureatów Konkursu Recytatorskiego „Słowem malowane” im. Kazimierza Brodzińskiego, który odbywa się od siedmiu lat pod patronatem Wójta gminy Lipnica Murowana. Tegoroczne przesłuchania konkursowe odbyły się 10 października. Komisja artystyczna spośród 38 uczestników wybrała 19 najlepszych, którzy zaprezentowali swoje umiejętności raz jeszcze podczas poetyckiego spotkania. Motywem przewodnim recytacji, z racji na przypadające w tym roku jubileusze, był motyw Ojczyzny w literaturze polskiej oraz utwory traktujące o historii, kulturze, tradycji Rajbrotu.

W drugiej części spotkania ze specjalnym poetyckim programem wystąpił zespół OCOCHODZI, pod kierunkiem Piotra Poloka – muzyka, nauczyciela gry na gitarze, kompozytora wszystkich autorskich piosenek zespołu. Po zakończeniu koncertu nastąpiła chwila niezwykle przyjemna dla laureatów konkursu recytatorskiego. Został odczytany protokół jury, przyznano miejsca oraz wręczono dyplomy i nagrody.

Komisja artystyczna Konkursu Recytatorskiego w składzie:

Faustyna Wieciech- poetka, autorka wierszy, twórca ludowy,

Aniela Gromala- plastyk, twórca ludowy,

Bernadetta Macheta- instruktor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni,

po wysłuchaniu 38 uczestników konkursu postanowiła przyznać następujące miejsca:

w kategorii szkoła podstawowa, uczniowie klas I-III

dwa równorzędne I miejsca:

– Natalia Bieniek- z Publicznej Szkoły Podstawowej z Rajbrotu

-Jakub Radzięta- z Publicznej Szkoły Podstawowej z Rajbrotu

II miejsce:

– Weronika Zdun – z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej

III miejsce:

– Katarzyna Łacna- z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie

dwa wyróżnienia:

– Krzysztof Krawczyk – ze Świetlicy Wiejskiej w Rajbrocie

– Michał Cholewa- ze Świetlicy Wiejskiej w Rajbrocie

w kategorii szkoła podstawowa, uczniowie klas IV-VI

I miejsce:

– Monika Krzywda- z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej

dwa II miejsca:

-Emilia Trojanowska – z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej

– Dawid Domas- z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie

III miejsce:

– Borys Plewa – ze Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy Górnej

dwa wyróżnienia:

– Agata Słowik- z publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie

– Kacper Tabor- z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie

w kategorii szkoła podstawowa,  uczniowie klas VII-VII, oraz gimnazjum klasa III:

I miejsce

– Aleksandra Bakalarz- z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej

II miejsce:

– Wiktoria Paprota- z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej

dwa III miejsca:

– Joanna Suder – z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie

– Kacper Żołna – ze Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy Górnej

trzy wyróżnienia:

-Andżelika Rajca- z Publicznej Szkoły Podstawowej z Rajbrotu

– Marianna Dekert- z publicznej Szkoły Podstawowej z Rajbrotu

– Małgorzata Mulka- z Publicznej Szkoły Podstawowej z Rajbrotu.

 

Tegoroczny Konkurs Recytatorski został zorganizowany w ramach projektu pn. „700 lat lokacji Rajbrotu” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018.

 

Na zakończenie wszyscy przybyli, wspólnie z Kacprem Żołną zaśpiewali piosenkę o Ojczyźnie po której dla szczęśliwców zostały rozdane upominki J – książki ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz flagi biało czerwone.

Niestety wszystko co dobre i przyjemne szybko się kończy.

Młodym artystom recytacji jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i już za rok zapraszamy na kolejne spotkanie poświęcone poezji. 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content