Po raz kolejny mieszkańcy gminy Lipnica Murowana oraz przybyli goście pożegnali kończący się okres karnawału poprzez udział w Zapustnym Przeglądzie Grup Cygańskich w Lipnicy Górnej. Barwne widowisko pełne wróżb, śpiewu i tańca, tradycyjnie odbywające się w Wiejskim Domu Ludowym ma na celu kultywowanie zwyczaju „chodzenia po cyganach”, rozbudzenie zainteresowań tradycją ludową wśród dzieci i młodzieży czy integrację międzypokoleniową.

Wesołe, zabawne, pełne żartów prezentacje zapustne wywołują u zgromadzonych widzów salwy śmiechu i niejednokrotnie są nagradzane gromkimi brawami.  Kolorowi przebierańcy przekomarzają się z gospodarzami i usilnie starają się wyłudzić od nich datki. Najchętniej widziane są te w postaci papierowych, jak to mówią Romowie „grosików”. Cyganki usilnie sprzedają swoje towary, wróżą z ręki czy kart. Nieraz zdarzy się, że dziwnym sposobem ze sceny znikają różne przedmioty! Gospodarze wedle tradycji powinni ugościć wędrowców. Dlatego też  częstują ich pączkami, chrustem, chlebem, wędlinami i innymi smakołykami.

Tym razem na scenie gościliśmy 6 cygańskich zespołów. Dwa z nich: „Mali Cyganie” ze Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy Górnej oraz „Lipniczanie” z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej zaprezentowały programy w kategorii grup dziecięco-młodzieżowych. Z kolei: „Raj” z Rajbrotu, „Kasztany” z Lipnicy Dolnej, Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Dolnej oraz gospodarze – „Górzanie” z Lipnicy Górnej wystąpili w kategorii dorosłych grup.

Występy oceniała komisja artystyczna w składzie: przewodniczący jury – Stanisław Włodarczyk – przewodniczący  Komisji Kultury Rady Gminy w Lipnicy Murowanej, Zofia Gaura – nauczyciel z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej i Tadeusz Goryl – kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej. W czasie ogłoszenia wyników jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny prezentowanych programów. Po burzliwych naradach postanowiono przyznać:

– w kategorii grup dziecięco-młodzieżowych:

I miejsce dla „Lipniczan” z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej

II miejsce dla „Małych Cyganów” ze Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy Górnej.

– w kategorii grup dorosłych:

2 równorzędne I miejsca dla Koła Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Dolnej oraz Zespołu Obrzędowego „Górzanie” z Lipnicy Górnej,

II miejsce dla Zespołu Obrzędowego „Kasztany” z Lipnicy Dolnej,

III miejsce dla Zespołu Pieśni „Raj” z Rajbrotu.

W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni na przegląd goście wśród których znaleźli się: Tomasz Gromala – wójt gminy Lipnica Murowana, Józef Radzięta – przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana, radni Rady Gminy Lipnica Murowana, Jarosław Marzec – przewodniczący Rady Powiatu Bocheńskiego, Tadeusz Lis – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Powiatu Bocheńskiego.

Organizatorami Zapustnego Przeglądu byli Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Górnej.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę grup cygańskich za popularyzowanie miejscowych tradycji i zwyczajów oraz profesjonalnie przygotowane programy. Sądząc po ilości zespołów, ich zaangażowaniu, wzrastającemu co roku poziomowi artystycznemu oraz wypełnionej po brzegi sali możemy sądzić, iż Lipnica dalej będzie miejscem, gdzie kultura może się rozwijać, a obrzędy będą pielęgnowane przez kolejne pokolenia. 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content