W miesiącu październiku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Borównej miały miejsce warsztaty ekologiczne zorganizowane dla uczniów szkół z terenu gminy Lipnica Murowana i gminy Iwkowa. Możliwe to było dzięki realizacji projektu pt.:”Iwkowsko-lipnickie EKOspotkania” organizowanego  przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa .

 

Celem projektu jest zrównoważony rozwój obszaru oraz wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego poprzez działania związane z tworzeniem partnerstwa z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w oparciu o zasoby lokalne gminy Iwkowa i gminy Lipnica Murowana.

Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu to w obecnych czasach nie tylko temat wielu rozważań i dyskusji, ale również wyzwań dla każdego mieszkańca, w tym samorządów i instytucji odpowiedzialnych za ład publiczny. Problem zanieczyszczonego środowiska dotyka już nie tylko obszary zurbanizowane, ale także obszary wiejskie, które borykają się z problemem o takiej samej skali co duże miasta. Niechlubne statystyki niestety nie spadają, chodź w wielu miejscach Polski wdrożono już wiele rozwiązań proekologicznych . Jednak to wciąż kropla w morzu potrzeb, a głównym problemem oprócz tych finansowych jest wciąż mała świadomość ekologiczna mieszkańców. Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona na różnych szczeblach i w oparciu o innowacyjne rozwiązania, dzięki którym możliwe będzie uświadamianie ludziom jak wielkim zagrożeniem dla nich samych jest palenie i niesegregowanie śmieci, palenie w nieodpowiednich piecach , czy marnowanie wody i energii elektrycznej.

Wszystkie te tematy  zostały poruszone podczas warsztatów ekologicznych, w prelekcji przygotowanej przez pracowników Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.

Zostało zorganizowanych 7 spotkań warsztatowych po dwie godziny dla każdej grupy. W sumie w warsztatach uczestniczyło 350 dzieci – 175 z gminy Iwkowa i tyleż samo z gminy Lipnica Murowana. Warsztaty zostały podzielone na dwie części: część teoretyczna, w trakcie której poruszano zagadnienia ekologii, segregacji śmieci, znaczenia lasu w środowisku przyrodniczym i jego ekologicznych funkcji. Druga część – praktyczna, w której uczestnicy wykorzystali swoje plastyczne umiejętności wykonując pamiątki z naturalnych surowców.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content