Inscenizacja Pacyfikacji Lipnicy to uroczystość wpisująca się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W latach 1914/1915 na lipnickim rynku stacjonowały Legiony z samym Józefem Piłsudskim. To stąd wyruszyli by walczyć o wolną Polskę i pewno nigdy by nie pomyśleli, że 30 lat później na tym samym rynku o domach z charakterystycznymi podcieniami zostanie przeprowadzona pacyfikacja, a młodzi mieszkańcy Lipnicy będą musieli stoczyć walkę o utrzymanie wolnej i niepodległej Polski.

Organizatorami wydarzenia byli:

Wójt Gminy Lipnica Murowana
Gminny Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych AK
Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne
Parafia Rzymskokatolicka w Lipnicy Murowanej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji ofiar pacyfikacji Lipnicy, tych, którzy zginęli w obozie koncentracyjnym i tych, którym udało się wrócić. W wymownej, patriotycznej homilii  ks. Mariusz Jachymczak – proboszcz parafii wzywał do obrony pamięci przeszłości naszej Ojczyzny, do obrony wartości chrześcijańskich z których zrodziła się nasza kultura, prawda, sprawiedliwość, wolność.

Najważniejszymi uczestnikami sobotnich wydarzeń byli kombatanci, będący świadkami historii, stanowiący najcenniejszy przykład tego, jak należy służyć ojczyźnie, a wśród nich pan Julian Wieciech – świadek wydarzeń z 1944 roku, jedyny ze spacyfikowanych lipniczan, któremu udało się wrócić z obozu koncentracyjnego, tylko dzięki „niesamowitej woli życia i olbrzymiemu szczęściu”. Na uroczystość przybyły licznie również Rodziny osób spacyfikowanych, które z wielkim zaangażowaniem przekazują wstrząsające historie swoich bliskich, tym samym kształtując świadomość historyczną młodego pokolenia.

 Na uroczystość przybyli również:
– mł. insp. Mariusz Dymura – Komendant Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie
– asp. sztab. Bartłomiej Sowiński – wz. Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu
– bryg. mgr inż. Piotr Gadowski – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bochni
– ppłk. Paweł Jastrzębski – Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu
– mjr mgr inż. Wiesław Maciejowski – Z-ca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie
– Edward Kozioł – Prezes Małopolskiego Związku Kombatantów
– Józef Radzięta – Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego
– Stanisław Włodarczyk – Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana wraz z Radnymi
– Danuta Musiał – Sekretarz Gminy Lipnica Murowana
– dyrektorzy jednostek oświatowych z terenu gminy Lipnica Murowana
– kierownicy referatów Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej

Wójt Gminy Tomasz Gromala przypomniał zasługi kombatantów, wówczas młodych mieszkańców naszej gminy –  bo świadectwo ich życia jest dla nas inspiracją do pracy na rzecz wspólnego dobra – Polski. Podziękował za krzewienie tradycji patriotycznych i podtrzymywanie pamięci o poległych i pomordowanych, a także za działalność społeczną prowadzoną na wielu płaszczyznach z dużą energią i poświęceniem. Życzył wszystkim kombatantom wszelkiej pomyślności, zdrowia, a także satysfakcji z działań podejmowanych na rzecz propagowania pamięci i idei patriotycznych. Szczególne podziękowania skierował w stronę pana Stanisława Wieciecha, prezesa Gminnego Koła Kombatantów AK za ogromne zaangażowanie w przygotowanie uroczystości i kultywowanie pamięci o naszej lokalnej drodze do wolności oraz pana Juliana Wieciecha za niezłomną postawę patriotyczną, odwagę i poświęcenie.

Inscenizacja Pacyfikacji Lipnicy odbyła się w wykonaniu Grupy Rekonstrukcyjno – Historycznej „Powstaniec Śląski”, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Najemnicy Bocheńscy” oraz Mieszkańców Gminy Lipnica Murowana.

Po inscenizacji odbył się koncert patriotyczny „Niepodległość dźwiękami wygrana” w wykonaniu Orkiestry Dętej z Lipnicy Dolnej pod batutą kapelmistrza pana Adama Sowy, a dla uczestników pikniku niepodległościowego Organizatorzy przygotowali grochówkę wojskową z kuchni polowej.

Podziękowania kierujemy w stronę Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lipnica Murowana za zaangażowanie w zabezpieczenie uroczystości i zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa, aktorów biorących udział w Inscenizacji (członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej i Rajbrocie oraz z Zespołu Szkół nr 3 w Bochni, Aspirantów ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Mieszkańców Gminy Lipnica Murowana) oraz wszystkich tych, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Bocheńskiego oraz Gminy Lipnica Murowana.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content