Z okazji 20-lecia kanonizacji św. Urszuli Ledóchowskiej serdecznie zapraszamy do udziału w plastyczno-poetyckim konkursie „Niebieska Panienka wśród lipniczan”, który ma na celu m.in. poznania życia Świętej, jej pracy i działań oraz kształtowanie wśród uczestników postaw lokalnego patriotyzmu.

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Lipnica Murowana. Zadaniem uczestników konkursu: dzieci z przedszkola i uczniów klas I-III jest przedstawienie tematu konkursu w formie plastycznej. Uczniowie klas IV – VIII przedstawiają temat konkursu w formie poetyckiej.

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2023 r.

Honorowym patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala, Proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej – ks. Mariusz Jachymczak oraz Siostra Przełożona uSJK – Anna Renkiewicz.

Organizatorami konkursu są: Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, Parafia pw. św. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej, Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Lipnicy Murowanej.

Regulamin oraz obowiązkowe załączniki dostępne poniżej.

Gorąco zachęcamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content