W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w plastyczno-literackim konkursie „Pogodna jak kolor nieba. Jeden dzień ze św. Urszulą”, który ma na celu m.in. poznanie życia Świętej, jej pracy i działań oraz kształtowanie wśród uczestników postaw lokalnego patriotyzmu.

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Lipnica Murowana.

Wymogi dotyczące prac plastycznych – dzieci w wieku przedszkolnym

1. Temat pracy: Jeden dzień ze św. Urszulą. Zadaniem uczestnika konkursu jest wyobrażenie sobie, że spędza jeden dzień ze świętą. Praca polega na przedstawieniu swojego pomysłu na kartce formatu A3, wykonanej dowolną techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, kolażu bądź technice mieszanej).

Wymogi dotyczące prac plastycznych – dzieci z klas I–III

1. Temat pracy: Jeden dzień ze św. Urszulą. Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie kartki z kalendarza przedstawiającej jeden dzień z życia świętej. Format pracy: A4; technika dowolna; forma płaska (rysunkowa, malarska, kolaż bądź technika mieszana).

Wymogi dotyczące prac literackich – uczniów z klas IV–VIII

1. Temat pracy: Jeden dzień ze św. Urszulą. Wyobraź sobie, że spędzasz jeden dzień ze świętą. Towarzyszysz jej w radościach i troskach dnia codziennego. Opisz wasze wspólne zmagania. Tekst powinien być samodzielny i pomysłowy oraz łączyć fakty historyczne i biograficzne z fikcją literacką. Praca formatu A4, pisana ręcznie; minimalna ilość słów: 150.

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2024 r. do koordynatorów konkursu w poszczególnych placówkach bądź Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.

Honorowym patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala, Proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej – ks. Mariusz Jachymczak oraz Siostra Przełożona uSJK – Anna Renkiewicz.

Organizatorami konkursu są: Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, Parafia pw. św. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej, Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej.

Regulamin oraz obowiązkowe załączniki dostępne poniżej.

Gorąco zachęcamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content