Po ścięciu ostatnich kłosów zboża obchodzone jest uroczyste święto plonów, obrzędowe zakończenie zbioru płodów ziemi. Dziękczynienie za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i chleba tworzą istotę tej prastarej uroczystości.

W dniu 15 sierpnia w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, rolnicy z gminy Lipnica Murowana również dziękowali za zebrane plony. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji rolników celebrowana przez ks. Proboszcza Zbigniewa Krasa, a następnie barwnym korowodem wszystkie delegacje sołectw z wieńcami udały się na stadion sportowy, gdzie odbyły się obrzędy dożynkowe. Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy przystąpiło pięć wieńców.  

 

 

Komisja artystyczna w składzie:

Jolanta Januś – Koczwara – historyk sztuki z Muzeum Okręgowego w Tarnowie,

Bernadetta Błoniarz – etnolog z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu,

Tadeusz Goryl – Prezes Zarządu Gminnego PSL,

stanęła przed nie lada dylematem ponieważ wszystkie wieńce prezentowały się znakomicie. Ostatecznie podjęli trudną decyzję. W kategorii wieniec tradycyjny, pierwsze miejsce otrzymał Zespół Obrzędowy z Lipnicy Murowanej, trzecie miejsce otrzymała Grupa Obrzędowa z Borównej. W kategorii wieniec współczesny najwyżej oceniony został wieniec Grupy Obrzędowej „Raj” z Rajbrotu, drugie miejsce otrzymała Grupa Obrzędowa „Górzanie” z Lipnicy Górnej, natomiast trzecie miejsce przypadło Grupie Obrzędowej z Lipnicy Dolnej.  Jednak jak podkreślił Tomasz Gromala Wójt Gminy Lipnica Murowana to nie miejsca były najważniejsze. Każdy wieniec to symbol ogromnego trudu i poświęcenia rolnika, aby chleba nie zabrakło żadnej rodzinie. Gospodarz Gminy dziękując rolnikom częstował chlebem zebranych mieszkańców oraz obiecał, że nadal będzie go sprawiedliwie i mądrze dzielił.

Atrakcją tegorocznych dożynek był pokaz sprzętu rolniczego oraz mini zagroda wiejska, które wzbudzały ogromne zainteresowanie zwłaszcza najmłodszych uczestników Dożynek, a zorganizowane dzięki ogromnemu zaangażowaniu panów: Adama Heroda, Jana Goryla, Ryszarda Grzesika, Jana Sysło. Mogliśmy również gościć przedstawiciela firmy Wia Lan – Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego i Rolniczego, który również prezentował sprzęty rolnicze oraz udzielał rad rolnikom.

Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej, która pod opieką kapelmistrza p. Adama Sowy nieustannie rozwija swoje talenty, stając się jednocześnie piękną wizytówką miejscowości.

Do późnych godzin nocnych mogliśmy bawić się przy zespole muzycznym Metrum.

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej składa serdeczne podziękowania Zespołom Obrzędowym i sołectwom gminy Lipnica Murowana za kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi, popularyzację tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej oraz angażowanie dzieci i młodzieży w rozbudzaniu zainteresowań tradycją ludową.

Podziękowania kierujemy również w stronę Koła Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Dolnej, które przygotowało degustację dla wszystkich uczestników Dożynek.

Dożynki to czas szczególny kiedy swe myśli kierujemy w stronę rolników. Pamiętajmy jednak przez cały rok o ich ciężkim trudzie podczas żniw. Pamiętajmy, że każda kromka chleba, to pot i wiele godzin ludzkiej pracy. Szanujmy to i nie przestawajmy im życzyć:  Szczęść Boże!

„Ileż to pracy i modlitwy w uprawę roli włożyć trzeba
Żeby mieć na stole na białym obrusie świeży bochen chleba.

W każdym bochnie chleba tkwi ziarnko zboża, okruch soli,

kropla wody, praca rąk człowieka  i dobroć Boża.”

Feliks Rak

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content