Curtural Heritage to międzynarodowa konferencja, która odbyła się w dniach 27-29 września 2021 r. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Podsumowała ona trzyletni projekt naukowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który opiera się na koncepcji dziedzictwa kulturowego „małych ojczyzn” – dziedzictwa, które przetrwało do dziś, stanowiąc wyjątkowe bogactwo i wartość. Na przykładzie Małopolski, projekt stara się udowodnić tezę, że promowanie oryginalnych elementów dziedzictwa kulturowego może przyczynić się do dynamicznego rozwoju nowych produktów regionalnych. W badaniach oraz konferencji brała udział także Gmina Lipnica Murowana.

W ramach plenerowego wydarzenia towarzyszącego przedsięwzięciu pn. „Stół dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Małopolski”, zaprezentowany został dorobek lokalnej kultury. Naszą gminę reprezentowali: Wójt Tomasz Gromala, Koło Gospodyń Wiejskich w Rajbrocie z Panią sołtys Bożeną Maciejowską oraz Gminny Dom Kultury. Kolorowe lipnickie stoisko zapraszało gości serwując regionalne specjały m.in.: pierogi, ciasta, drożdżowe rogaliki, lipnicką lipinę, produkty Bacówki Towary Tradycyjne z Rajbrotu, przetwory, chleb wiejski ze smalcem i inne. Pięknie prezentowały się palmy, rękodzieło, a każdy zainteresowany mógł zabrać ze sobą materiały promocyjne gminy i regionu. Bardzo dziękujemy organizatorom za wyróżnienie Lipnicy Murowanej i zaproszenie nas do udziału w projekcie.

Efektem tej realizacji jest również Katalog Dziedzictwa Kulturowego Małopolski „Cultural heritage of small homelands”. To publikacja składająca się z trzech głównych części: badań, dzięki którym można wspomóc i ochronić dziedzictwo kulturowe, najlepszych praktyk w gminach województwa małopolskiego, a trzecia poświęcona jest młodemu pokoleniu i temu, jak młodzi ludzie rozumieją dziedzictwo kulturowe w naszym regionie.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content